трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Політологія → 
Глобалістика → 
« Попередня Наступна »

Виробництво.

Ресурсно-технологічні процеси дозволяють людині виділити з природних ресурсів ту необхідну їх частина, змінити форму і склад, так як це необхідно для задоволення

160

I. Соціоцентрічний світ: розломи в цивілізації

потреб особистості, суспільства і глобальної цивілізації. Для цього людина створює технологічні процеси, що працюють за принципами штучного порядку діяльності. Штучний порядок може відрізнятися від природного залежно від уміння соціуму зрозуміти природний порядок, усвідомити, відобразити і здійснити. Повнота відображення знаходиться в повній залежності від соціального рівня духовності, розуму та інтелекту цивілізації. Тут ми знову зустрічаємося з відсутністю в економіці прямих взаємозв'язків рівня внутрішнього стану людини і суспільства з відображенням ними природного порядку загальної діяльності природи. Інакше чим можна пояснити те, що людина використовує до 5% природних ресурсів при руйнуванні природних кругообігів обміну на 100% або що йому досить в сучасних умовах задіяти тільки 2-3% потенціалу свого розуму, щоб задовольнятися «успіхами» власного виживання в середовищі свого проживання .

Споживання. Друга аксіома економічної теорії свідчить: потреби суспільства (індивідів та інститутів) безмежні, повністю невгамовний. Сама постановка наукової концепції споживання, навіть формально, некоректна, бо вона без доказів не пов'язана з можливостями і граничними умовами суспільства, джерелами входу і виходу системи, що забезпечує споживання. Обмеженість ресурсів диктує необхідність врахування процесів виробництва, виробничих цінностей, наявності ресурсів, повноти і порядку їх використання Відсутність в економіці прямих взаємозв'язків, навіть часгь перерахованих параметрів, призвело до часткового зникнення на Землі лісів, орних земель, багатьох видів тваринного і рослинного світу, запасів невідновлюваних ресурсів і поставила земну цивілізацію в умови невизначеності існування.

Економічний агент. Ефективним організатором економічних відносин, ініціатором створення корисного штучного порядку діяльності на базі природного порядку діяльності середовища проживання завжди виступає природний інструмент обміну ресурсами - це людина. Він приймає відповідні рішення, визначає цілі та цінності, досягає намічені результати, дає оцінку своєї результативності. Таким агентом на Землі виступає вільна особистість, соціум, глобальна цивілізація. Вільна особистість об'єднується в групи - фірми, підприємства, державні та міждержавні інститути.

Основною метою діяльності для агента є задоволення своїх особистих потреб і досягнення максимальної тривалості власного самозбереження і самозбереження глобальної цивілізації, яка живе на Землі. Тому при прийнятті рішень, встановленні цілей і цінностей, оцінці результативності діяльності слід виходити з її системного осмислення, тобто розуміння взаємозалежності входів і виходів, оскільки лише тоді можна досягти устої

3 Світ економіки

161

чівого розвитку. А це означає, що не можна за основу організації та оцінки діяльності приймати соціоцентрічний підхід і враховувати інтереси та умови самозбереження тільки особистості й цивілізації, користуючись при цьому послугами, умовами і ресурсами середовища свого проживання: це веде до помилковості і суб'єктивного відображенню дійсності. Більш того, социоцентризм вже призвів цивілізацію до асиметрії дій, викликав зустрічні реакції з боку середовища існування - катаклізми й кризи у всіх напрямках діяльності людства.

Вихід видно тільки в інтеграції социоцентризма і космоцентріз-ма, і далі в главі будуть розглянуті деякі положення сучасної економічної теорії, які показують на наявність можливостей для здійснення інтеграційних процесів.

Поки ж економічна теорія ніяк не пов'язана з природним порядком загальної діяльності природи і не перекидає ніяких «мостів» для взаємодії з нею. По-перше, теорія не охоплює сукупність взаємозв'язків між людиною і природою, а по-друге, вона націлена на «панування» людина при безоплатній експлуатації навколишнього середовища.

Все це підтверджується аналізом штучного порядку діяльності людини і природного порядку загальної діяльності природного світу (рис. 3.2). Невідповідності стають видними при зіставленні діяльності відкритих і закритих систем, циклів обміну та асиміляційних ємностей, рівноваги ринкового попиту та пропозиції, складу валового внутрішнього продукту, екстремальних і інтернальних витрат, оцінки, ущербов при порушенні параметрів навколишнього середовища, регулювання охорони навколишнього середовища.

Світ економіки

Відкриті та закриті економічні системи

Рівновага ринкового попиту та пропозиції

Склад валового внутрішнього продукту

Цикли

обміну та асиміляційні ємності

I

Регулювання

охорони навколишнього середовища

А

Екстремальні інтернальні витрати

Оцінка збитків

Рис. 3.2. Основні складові невідповідності економіки штучної діяльності людини загального природному порядку

діяльності природи

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина