трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Політологія → 
Геополітика → 
« Попередня Наступна »

Психологічні детермінанти етнічного поведінки

Коли говорять про поведінку народу (етносу), то мають на увазі прояв усього безлічі зв'язків і відносин, в яких реально формується і розвивається конкретний народ або його частину. При цьому характер детермінації психічних властивостей етносу зводиться до опису тих чи інших комплексів - статичних психічних особливостей народів, часто званих «абсолютизувати психологічними паспортами». Етнічні особливості поведінки описуються за допомогою таких понять, як «основна» або «модальна» особистість, розкривають найбільш суттєві ознаки досліджуваного народу, єдині для всіх його членів. На цій підставі більшість етнокультурних феноменів розглядаються як би через призму даних понять. Безсумнівно, будь-яка історична спільність (нація, етнос) несе в собі здатність розвивати самостійне вольове єдність, в певній мірі підкоряє окремих осіб, її складових. Передані з покоління в покоління мова, система духовних цінностей, символи, ставлення до речей і людям, успадковані способи поведінки як зразки для дій - все це фактори, що визначають «типові колективні переживання», або особливості, тих чи інших етнічних спільнот. У кожного народу складається свій суб'єктивний психологічний образ, або стереотип, як специфічна національна норма поведінки.

Життя етносу передбачає наявність ряду умов спільного існування, в тому числі здатності спільноти дотримуватися деякого єдності поглядів на один і той же предмет, критеріїв оцінки, способів поведінки. Процес формування оціночних суджень у формі нормативно-ритуальних етнопсихологічних еталонів відбувається поступово. Ці еталони передаються з покоління в покоління у звичаях, традиціях, обрядах, міфах, стереотипах, оцінках і відносинах (диспозициях).

В якості психологічної детермінанти поведінки слід виділити етнічні стереотипи як різновид соціальних стереотипів. Під етнічним стереотипом звичайно розуміють спрощений, схематизований, емоційно забарвлений і надзвичайно стійкий образ будь-якої етнічної групи або спільності, розповсюджуваний на всіх її представників. За допомогою етнічних стереотипів формується значна частина уявлень про інші народи. Нерідко при визначенні етнічного стереотипу підкреслюють, з одного боку, його цілісність, яскраво виражену ціннісну забарвлення, а з іншого - навантаженість так званим «помилковим» компонентом, що перешкоджає більш повного, адекватного взаєморозумінню людей, виступаючим в якості своєрідних «шор1», які спотворюють бачення особливостей етнічної регуляції соціальної поведінки навіть власного етносу. Отже, система уявлень, настроїв, дій і властивостей окремих етнічних спільнот, що виявляються в стереотипах, повинна стати предметом етнічної психології.

Людина як представник етносу одночасно є продуктом соціальних відносин, які обумовлюють його дії і переживання. У психологічному сенсі ставлення людини - це цілісна, заснована на індивідуальному та соціальному досвіді система зв'язків людини як особистості (суб'єкта діяльності та взаємодії) з реальною дійсністю або її окремими сторонами. Іншими словами, система відносин, або система діспозіціонних утворень, регулює поведінку і діяльність суб'єкта. Усвідомлюючи свою приналежність до певного етносу, індивід неминуче проявляє у своїх диспозиціях етнічну компоненту, яка часто набуває домінуюче значення. Причому кожній людині притаманні властиві тільки йому системи відносин, або диспозицій, що і визначає його індивідуальність. Таким чином, етнічні диспозиції також є детермінантами етнічного поведінки.

Ще одним психологічною освітою, яке виступає в якості детермінанти етнічного поведінки, є етнічні експектаціі. В основі етнічних експектацій лежить рольова і нормативна регуляція соціальної взаємодії людей. Без прогнозування відповідного поведінки неможливо уявити нормальне, конструктивну взаємодію. Неадекватність етнічних експектацій служить причиною більшості конфліктів, що виникають на етнічному грунті. Тому становлення етнічних експектацій, їх динаміка повинні бути предметом етнопсихологічних вивчення.

Отже, елементи етнічного поведінки складають етнічні стереотипи, диспозиції і експектаціі взаємодіючих суб'єктів, які і виступають етнічними детермінантами людської поведінки. 8.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина