Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМаркетинг у бізнесі → 
« Попередня Наступна »
А.В. Коротков, І.М. Синяев. Управління маркетингом: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061500 «Маркетинг» - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 463 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Ресурсноеобеспечениеслужбы зуправління персоналом

Завдання забезпечення підприємства робочою силою необхідної чисельності і якості, а також вдосконалення соціальних відносин вирішуються в рамках кадрового планування - елементу загальної системи управління персоналом.

За допомогою кадрового планування можна визначити: - скільки працівників, якої кваліфікації, коли і де будуть необхідні;

Глава 16. Менеджмент персоналу

ш які вимоги пред'являються до тих чи інших категорій працівників;

- яким чином залучити потрібний і скоротити непотрібний персонал;

- як використовувати персонал відповідно до його потенціалом;

- як забезпечити розвиток цього потенціалу, підвищити кваліфікацію працівників;

- як забезпечити справедливу оплату праці, мотивацію персоналу та вирішити його соціальні проблеми;

- яких витрат зажадають проведені заходи. Чисельність співробітників служби з управління персоналом

підприємства залежить від безлічі факторів: розміру підприємства, виду його діяльності, специфіки завдань, які нею, цінностей і традицій, фінансового стану, стадії розвитку. Цифра коливається за результатами різних досліджень від 30 до 2000 осіб на одного працівника служби з управління персоналом. У середньому на одного фахівця припадає 200 працівників підприємства.

Кількість працівників з управління персоналом (чоловік), необхідних для виконання робіт з управління персоналом, можна розрахувати за наступною формулою:

Ч = Т'' К1. Фп

де Ч - чисельність працівників відділу управління персоналом;

Т] - сумарна трудомісткість робіт, розрахованих за типовими нормам за рік (квартал); К | - чисельність персоналу підприємства; Фп - фонд оплати праці

До співробітників пред'являються певні вимоги. Для успішного виконання своїх посадових обов'язків фахівцям з управління персоналом необхідно:

- наявність професійних знань в галузі управління персоналом, маркетингу, психології, придбаних в процесі практичної роботи і навчання;

- розуміння специфіки діяльності підприємства (сфери діяльності підприємства);

- лідерство і вміння керувати.

Для ефективної роботи служб управління персоналом необхідно також методичне, ресурсне, організаційне та інформаційне забезпечення:

- методичне забезпечення містить всі теоретичні, методичні підходи та практичні традиції здійснення персоналом підприємства своєї трудової діяльності, викладено-

420

Система управління маркетингом

ві у відповідних нормативно-методичних документах підприємства;

ресурсне забезпечення націлене на своєчасне забезпечення співробітників підприємства всіма матеріальними ресурсами, необхідними для здійснення ними трудової діяльності; організаційне забезпечення передбачає наявність організаційно-технологічної структури підприємства і взаємозв'язків між його посадовими особами та структурними підрозділами, максимально сприяють досягненню цілей підприємства;

інформаційне забезпечення управління персоналом являє собою сукупність реалізованих рішень по обсязі, розміщенню і формам організації інформації, що циркулює на підприємстві. Воно включає нормативно-довідкову, техніко-економічну інформацію і системи документації. Для реалізації інформаційного забезпечення створюються і розробляються комп'ютерні програми для спільного користування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина