трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Політологія → 
Глобалістика → 
« Попередня Наступна »

Резюме

1. Основоположні аксіоми сучасної теоретичної економіки такі: по-перше, потреби суспільства безмежні і повністю невгамовний, по-друге, ресурси суспільства, необхідні для отримання благ, обмежені й рідкісні. Якщо розглядати ці аксіоми з системних позицій, то відразу виявляються значні протиріччя. З одного боку, цілі цивілізації (індивідуумів і суспільства) виходять з персоналі-ції їх інтересів. З іншого боку, для досягнення поставлених цілей необхідні ресурси залучаються з сусідніх (вміщають людини) природних систем, інтереси яких в абстрагованою економічної теорії майже повністю ігноруються

Економічна наука надійшла просто: виходячи з інтересів людини вона подразделила цінність природних ресурсів на два протидіючих шару. Перший шар, додатковий до природного, зобов'язаний своїм походженням праці людини, приймається за цінність і> чі ховується в економічній системі витрат і результатів. Другий шар, який створив все навколо нас, в тому числі і людство, і що наділив його продуктивною працею, виключений з економічної системи і прийнятий за «дармовий».

2. Екологічний світ

155

В результаті система господарської діяльності людини з позицій природних перетворень виявилася не збалансованою, а отже, і зі зміненою спрямованістю його самоорганізації. Так, основні зовнішні зв'язки, що характеризують надходження в неї енергії і речових утворень, готових або не повністю готових до вживання, не врівноважені внутрішніми зв'язками системи виробництва благ для людей. Природно, неврівноважені системи несуть незбалансовані результати при зайвій ефективності А з життєвої практики ми знаємо, що «дармовий» сир буває тільки в мишоловці Виникає питання, а не зачинить вона людство, самовпевнене у своїх аналітико-економічних розрахунках? Чи не призведуть ці суперечності до колапсу людства і його самознищення як системи, що викликає постійні збурення рівноваги вселенських структур? Чи зможе цивілізація наших днів осмислити і здійснити зважені дії, підтвердивши свою прихильність земних процесів, і забезпечити умови максимального перебування людини на Землі?

2.

Тому важливо правильно трактувати обмін як досягнення квазірівноваги і нерівноважних станів не тільки в межах продуктивної діяльності людства на Землі, а й у геосистеме в цілому. Тоді ефективними слід назвати такі дії людства, які забезпечують його життєдіяльність і максимальне перебування на Землі, дозволяють брати участь в рівноважному і нерівноважному обміні середовища, що породило його і визначальною параметри його життєздатності. Вивчення і пізнання вищевказаних передумов і принципів дають можливість об'єднати їх усі в нову економічну науку, названу «глобалістика», положення якої розглядаються на матеріалістичної основі. Базою глобалістики є функціонально-економічна теорія цілеспрямованих економічних дій людства на весь період його перебування на Землі.

Ця теорія не ставить своєю метою ущемити інтереси людини, а намагається на науковій основі включити людину в систему, в якій і на яку він працює. Даний напрямок тільки посилює значення теоретичної економіки та її позиції, які залишаються непохитними. Теоретична економіка була, є і буде, як сказав Д.М. Кейнс, «вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення» в господарській політиці народів, а глобалістика стане наукою, яка виявить найважливіші взаємозв'язки геосистеми і людства, що визначають його провідне положення, підвищить ефективність його праці, забезпечить збільшення тривалості перебування на Землі, а це найблагородніша і найважливіше завдання з позиції людського виміру.

Бажано, щоб глобалістика максимально базувалася на природному обміні в геосистеме, результатом якого є саме людство. А якщо до цього додати, що розвиток глобалістики дозволить отримати відповіді на животрепетні екологічні проблеми нашого часу, то її значення зросте ще більше і, можливо, ми отримаємо відповіді на питання: як далеко відхилилося людство у своїх амбіціях

156

I. Соціоцентрічний світ: розломи в цивілізації

ях від природного перетворення в геосистеме? що може бути визначальною областю в теоретичній економіці завтрашнього дня? зможе людство регулювати свій розвиток в гармонії перетворень у природних процесах? зможе воно збільшити своє перебування на Землі?

3.

Перша Всесвітня конференція з навколишнього середовища в Стокгольмі (1972), Міжнародна комісія ООН з навколишнього середовища і розвитку (1983), Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992) висунули наступні тези:

- економічний розвиток у відриві від екології веде до перетворення землі в пустелю, закріплює злидні і несправедливість, відкриває шлях до колективного і одно всіх стосується самознищення;

- орієнтоване соціально-економічний розвиток при зростанні добробуту людей не повинно супроводжуватися погіршенням середовища проживання і деградацією природних систем;

- необхідний перехід людського суспільства від економічної до еко-лого-техніко-економічній системі, до взаємозалежного і взаємообумовлених функціонуванню суспільного виробництва і протіканню природних процесів у природі.

4. Людство за історію свого розвитку розкрило механізми безлічі природних явищ, але попереду ще більша кількість нерозвіданих таємниць. Спираючись на теорії сучасного природознавства, з певним ступенем сміливості картину світобудови можна представити як концептуальну систему, описати її взаємозв'язку і безперервно змінюються стану в часі і в просторі, а також у зв'язку з діями людства, пояснити ці зміни з позиції теоретичної економіки. Будемо вважати, що представлена ??система відкриє для людства горизонти самоосознанних дій з позиції інтересів людини та інтересів вселенських структур. І сподіваємося, що для людей стане первинним раціональне та ефективне участь в процесах природних перетворень екосистеми, а вторинним - задоволення своїх прагнень в отриманні благ для себе «у все зростаючих кількостях». Тоді є всі підстави припускати, що людина зможе послідовно вирішити проблеми в галузі екології та вивести сучасну цивілізацію з системної кризи - економічного, політичного, геополітичного, морального, екологічного, соціального, біологічного.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина