Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментДіловодство
ЗМІСТ:
М.В. Кірсанова. Сучасне діловодство: Учеб. посібник. - 3-е вид. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Сибірська угода. - 304 с. - (Серія «Вища освіта»)., 2003

Пропонований навчальний посібник базується на вивченні та узагальненні існуючої практики роботи з документами та ведення діловодства в різних установах державних і недержавних форм власності з урахуванням нового державного стандарту РФ ГОСТ Р 6.30-97 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації».

Посібник призначений для навчання секретарів-референтів, в допомогу керівникам служб діловодства, а також для студентів, які вивчають діловодство і менеджмент.

ПЕРЕДМОВА
Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБ ДІЛОВОДСТВА
1. Організаційна побудова служби діловодства
2. Поділ функцій між підрозділами діловодства та виконавцями
3. Організація роботи секретаря-референта
Завдання
Програми
Тема 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ (організаційно-розпорядчих) ДОКУМЕНТІВ
1. Основні положення з документування управлінської деятельности1
2. Уніфікація і стандартизація управлінських документів
3. Види документів та їх класифікація
4. Правила оформлення управлінських (організаційно-розпорядчих) документов2
Завдання
Програми:
Тема 3. ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА в організаціях, установах
1. Організація документообігу (загальні положення)
2. Реєстрація та облік надходять в організацію документів
3. Підготовка та реєстрація відправляються документів
4. Проходження внутрішніх документів
5. Облік обсягу документообігу
6. Контроль за виконанням документів
Завдання
Програми
Тема 4.
ДІЛОВОДСТВО З ОСОБОВОГО СКЛАДУ
Завдання
Програми
Тема 5.
ДІЛОВОДСТВО з письмового та усного звернення громадян
Завдання
Програми
Тема 6. ОФОРМЛЕННЯ І СКЛАДАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ
1. Сучасне ділове лист
2. Організаційно-розпорядчі документи
3. Документи оперативної інформаціі12
Завдання
Програми
Тема 7. НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ В АРХІВІ
1. Загальні положення
2. Формування справ
3. Підготовка документів до подальшого зберігання і використання
Завдання
Програми
Тема 8. ДЕЯКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ при друкуванні ТЕКСТІВ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ
1. Особливості офіційно-ділового стилю
2. Вживання великих і малих літер
3. Найбільш вживані скорочення слів
4. Оформлення дат і чисел у документах
Завдання
Програми
Підсумкові тестові завдання з курсу «Сучасне діловодство»
Література
Діловодство:
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина