трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Підручники по бізнесу → 
Інвестування → 
« Попередня

Список літератури

Основна література: 1.

Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч. I Введено в дію Законом від 30.11.1994 р. № 52-ФЗ. 2.

Цивільний кодекс Російської Федерації. ч. II. Введено в дію Законом від 26.01.1996 р. № 14-ФЗ. 3.

Закон РФ від 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства". 4.

Закон РФ від 22.04.1996г. № 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів". 5.

Закон РФ від 05.03.1999 р. № 46-ФЗ «Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів». 6.

Інвестиційно-фінансовий портфель. / Отв. редактор Рубін Ю.Б., Солдаткін В.І. М.: Сомінтек, 1993. 7.

Фондовий портфель / Відп. редактор Рубін Ю.Б., Солдаткін В.І. М.: Сомінтек, 1992. 8.

Шарп В., Олександр Г, Бейлі Дж. Інвестиції. М.: Инфра-М, 1997.

Додаткова література: 9.

Алексєєв М.І. Ринок цінних паперів. - М.: Аудитор, 2002. 10.

Бердникова Т.Б. Ринок цінних паперів. - М.: ИНФРА, 2003. 11.

Берзон Н.І. Фондовий ринок. - М.: Віта Прес, 2001. 12.

Вахрин П.І. Інвестиції: Підручник. - М.: Дашков і К0, 2003. 13.

Гитман Л.Дж., Джонк М. Д. Основи інвестування. - М.: Справа, 1997. 14.

Дєєва А.І. Інвестиції. М.: Іспит, 2004. 15.

Інвестиції: Навчальний посібник / Г.П. Подшіваленко та ін - М.: КНОРУС, 2004. 16.

Капітоненко В.В. Інвестиції і хеджування. - М.: ПРІОР, 2001. 17.

Касимов Ю. Ф. Основи теорії оптимального портфеля цінних паперів. - М.: Філін, 1998. 18.

Кох І.А. Аналітичні моделі ринку цінних паперів. - Казань: КФЕІ, 2001. 19.

Кузнецов М.В., Овчинников А.С. Технічний аналіз ринку цінних паперів. - М.: Инфра-М, 2001. 20.

Меньшиков І.С. Фінансовий аналіз цінних паперів. - М.: Фінанси і статистика, 2003. 21.

Недосекін А.О. Нечітко-множинний підхід до оцінки ризику фондових інвестицій. - СПб.: Сезам, 2002. 22.

Ринок цінних паперів. Под ред. В.А. Галанова, А.І. Басова. - М.: Фінанси і статистика, 1998. 23.

Рей К. І. Ринок облігацій: торгівля та управління ризиками. -

М.: Справа, 2002. 24.

Семенкова Є.В. Операції з цінними паперами. - М.: Перспектива, Инфра-М, 2002. 25.

Цінні папери та робота з ними.

Під ред. А. А. Козлова. - М.: 2002. 26.

Цінні папери: Підручник / За ред.В.І. Колесникова, В.С Торкановского. - М.: Фінанси і статистика, 1999. 27.

Четиркін Є.М. Методи фінансових і комерційних розрахунків. - М.: Дело. Лтд., 1995. 28.

Шведов А.С. Теорія ефективних портфелів цінних паперів. -

М.: Изд-во ГУ ВШЕ, 1999. 29.

Базовий курс по ринку цінних паперів (глава 7). htpp :/ / delo.ykt.ru/staff/bkurs/7. htm 30.

Імовірнісна модель ринку. htpp :/ / koshechkin.narod.ru/dissertation/prilog3.htm 31.

Вибір інвестиційного портфеля. http://stat.bashedu.ru/konkurs/bakirov/aug/vibor.htm 32.

Завдання Марковіца. http://sword.kiev.ua/pages/saep/13 03 01.htm. 33.

Математичні методи на фінансовому ринку. htpp :/ / www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/637.html 34.

Методи оптимізації інвестиційного портфеля. htpp :/ / www.vista.ru/1 vista11.htm 35.

Методи оптимізації: модель Марковіца. htpp :/ / urt.kubsu.ru/lec/2/mmar.htm 36.

Застосування теорії портфельного інвестування Марковіца на російському фондовому ринку за допомогою системи MoneyMarket.

Http://www.vista.ru/1 vista27.htm 37.

Система оптимізації фондового портфеля. http://www.sbs.ru/files/POS SO Flyer.Zip / 38.

Котирування акцій і облігацій - http://www.rts.ru/issues; 39.

Http://www.micex.ru/issues 40.

Http://www.yandex.ru 41.

Http://www.franklin-grant.ru 42.

Http://vfp.ru 43.

Http://phnet.ru/qna/investor-manage.asp 44.

Http://management.nikoil.ru/about/pressa/view.do 45.

Http://recearch.finam.ru/fundamentals/default.asp 46.

Http://rbc.ru 47.

Http://finam.ru 48.

Http://glossary.ru

Журнали: Ринок цінних паперів; Фінансист; Гроші; Плюс інвестиції

Газети: Фінансова газета ,

Фінансові известия Комерсант 11.

Контрольні питання для самостійної оцінки якості засвоєння дисципліни. 1.

Яке різницю між інвестиційною діяльністю, інвестуванням та інвестиціями? 2.

Що розуміється під інвестиціями? 3.

Чим відрізняються портфельні інвестиції від прямих інвестицій? 4.

Хто є суб'єктом і об'єктом портфельних інвестицій? 5.

У чому проявляється державне регулювання портфельних інвестицій? 6.

Як вимірюється дохідність і ризик цінного паперу? 7.

Назвіть способи визначення очікуваної прибутковості цінного паперу. 8.

Вкажіть заходи зниження ризику портфельних інвестицій. 9.

У чому полягає завдання інвестиційної стратегії в області портфельних інвестицій? 10.

Назвіть етапи портфельного інвестування. 11.

Що являє собою інвестиційний портфель та її мети? 12.

Якими характеристиками повинен володіти інвестиційний портфель? 13.

Назвіть критерії класифікацій інвестиційних портфелів. 14.

Які принципи формування інвестиційного портфеля? 15.

Як визначається очікувана дохідність інвестиційного портфеля? 16.

У чому полягає специфіка знаходження ризику інвестиційного портфеля?

17.Что таке диверсифікація інвестиційного портфеля і для чого вона використовується? 18.

Назвіть способи управління інвестиційним портфелем.

19.Что таке ефективний і оптимальний портфель? 20.

Назвіть методи оптимізації інвестиційного портфеля. 21.

У чому полягає метод оптимізації портфеля за Г. Марківці? 22.

Вкажіть основні положення теорії оптимального портфеля В. Шарпа. 23.

Назвіть принципи формування портфеля з облігацій.

24.Что таке дюрація і для чого вона використовується? 25.

У чому полягає суть імунізації інвестиційного портфеля з облігацій? 26.

Назвіть стратегії інвесторів при формуванні портфелів з опціонів. 27.

Назвіть особливості ф'ючерсних портфелів. 28.

У чому полягає особливість портфельного інвестування банку? 29.

Яка структура інвестиційного портфеля інвестиційних компаній? 30.

Для чого використовуються ф'ючерси в портфельному інвестуванні. 31.

Назвіть інструменти портфельного інвестування на міжнародних фінансових ринках. 32.

У чому полягає суть міжнародних портфельних інвестицій та їх мета?

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина