трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Політологія → 
Глобалістика → 
« Попередня Наступна »

СУТНІСТЬ ЗВ'ЯЗКУ людини і природи

Розглянемо основні принципи економіч-

ської зв'язку між людиною і природою в

тому вигляді, в якому вони знаходять своє відображення в теоретичній економіці.

У 1997 р. відбулася спеціальна сесія ООН, на якій був складений цікавий документ - «Екологічні перспективи до 2000 р. і на подальший період». У ньому зазначалося, що слід не тільки нагодувати сотні мільйонів голодуючих землян і ліквідувати убогість, не тільки задовольнити основні вимоги живуть людей, а й перестати знедолює наступні покоління землян. Сталий довготривалий розвиток людства залежить від того, як йому вдасться дотримуватися в своїй діяльності таких аспектів (дано у скороченому варіанті) [40].

Політико-правовий аспект:

- розвинена сучасна демократія (народовладдя, конституційна влада, правова держава, справді громадянське суспільство);

166

I. Соціоцентрічний світ: розломи в цивілізації

- система розумного законодавства та оподаткування;

- соціальна справедливість (гідна плата за працю, суворе дотримання прав людини);

- забезпечення свободи і рівності всіх людей перед законом;

- єдність патріотизму та інтернаціоналізму, дружба народів, взаємна відповідальність громадянина і суспільства;

- координація урядових і громадських структур у забезпеченні ноосферного розвитку суспільства.

Економічний аспект:

- розумне поєднання державної, громадської та приватної власності в народному господарстві, цивілізована товарно-ринкова економіка;

- демонополізація і вільна конкуренція виробників і продавців;

- виробництво сільськогосподарської та промислової продукції, культурних благ в достатній кількості для задоволення основних життєвих потреб усіх жителів планети:

- ефективні та туманні засоби стимулювання корисної діяльності планетян.

Екологічний аспект:

- викорінення на Землі голоду і злиднів;

- турбота про дітей і літніх людей, хворих та калік;

- дошкільна і шкільна загальна освіта, виховання дітей і підлітків;

- розвиток широкої і загальнодоступної мережі професійних середніх і вищих навчальних закладів.

Міжнародний аспект:

- боротьба за мир, запобігання нової світової війни і регіональних конфліктів, вирішення будь-яких протиріч мирними, політичними, засобами;

- забезпечення партнерства всіх країн і народів у промисловості, сільському господарстві, культурі і науці на основі двостороннього і багатостороннього співробітництва;

- надання всебічної допомоги слаборозвиненим країнам у різних аспектах економічного розвитку;

- активне сприяння ООН у миротворчій та природоохоронної діяльності.

Інформативний аспект:

- високий рівень розвитку науки, техніки та їх втілення на практиці;

- подолання роз'єднаності природничих та суспільних наук аж до розробки єдиної социоестественной наукової теорії;

- широке поширення народної освіти та засобів масової інформації, їх правдивість;

3. Світ економіки

167

- кібернетизація та інформатизація всього народного господарства і культури;

- масове застосування електронних засобів в ідеологічній роботі, в Зокрема, пропаганда успіхів стратегії сталого розвитку, критика фактів її недооцінки:

- забезпечення коеволюції суспільства і природи, людини і біосфери, відновлення відносної гармонії між ними, націленість всіх трансформацій на формування ноосфери (ноосферогенезу);

- збереження реальних можливостей не тільки для нинішнього, а й для майбутніх поколінь задовольняти свої основні життєві потреби;

- теоретична розробка і практична реалізація методів ефективності використання природних ресурсів;

- забезпечення екологічної безпеки ноосферного розвитку;

- розгортання спочатку малоотходного, а потім і безвідходного виробництва по замкнутому циклу, продуманий розвиток біотехнології;

- поступовий перехід від енергії, заснованої на спалюванні органічного палива, до альтернативної енергетики, що використовує відновлювані джерела енергії (сонце, вода, вітер, енергія біомаси, підземне тепло і т.

п.);

- вдосконалення адміністративних, економічних та правових методів захисту природи;

- постійна турбота про збереження видового різноманіття біосфери;

- систематична еколого- виховна робота серед населення, особливо молоді, яка повинна привести сформированию дбайливого ставлення громадян до природи, як до свого власного дому;

- Розробка та. неухильне дотримання вимог екологон-равственного кодексу.

Соціальний аспект:

- висунення на пріоритетне місце інформаційних ресурсів перед вещественно-енергетичними;

- подолання відставання свідомості від буття, розвиток у людей здатності наукового передбачення.

Однак спільні розробки в галузі теоретичної економіки та екології йдуть недостатньо швидко і досі засновані на традиційних уявленнях про економічні взаємозв'язки людини і природи. До позитивних успіхам цієї науки слід віднести ряд напрямків, з яких найважливішими є: економіка природокористування, встановлення поняття асиміляційного потенціалу геосистеми, її якості, теорії зовнішніх ефектів, теорема Коуза, виявлення ущербов при порушенні довкілля та ін

168

I. Соціоцентрічний світ: розломи в цивілізації

Слід звернути увагу на те, в економічних аспектах не відображені взаємозв'язку, що у спільній діяльності людини і природи, отже, збережена орієнтація на опис економіки за допомогою закритих моделей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина