трусы женские хлопок купить
Meditsiin uuringute
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна → 
Маркетинг і менеджмент → 
Управління якістю товару
ЗМІСТ:
М. В. Самсонова, В. В. Єфімов. Технологія та методи колективного рішення проблем. /: Навчальний посібник. Ульяновск: УлГТУ. - 152 с., 2003

Посібник присвячений опису технології колективного рішення проблем організації. Воно містить системний виклад особливостей і ефективних методів вирішення проблем в управлінських і функціональних групах.

У посібнику викладено методи, зібрані з таких галузей науки, як психологія, менеджмент, управління якістю, широко використовувані у світовій практиці. Пропонована технологія дозволяє залучити співробітників у процес управління організацією, сприяє розвитку творчого мислення персоналу, допомагає ефективніше здійснювати роботи щодо поліпшення якості продукції та удосконалення процесів, а також з розробки нових технологій і унікальних продуктів.

Призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю «Управління якістю». Може бути використано студентами спеціальностей: «Менеджмент організації», «Маркетинг», «Комерція», а також технічних спеціальностей університету. Розраховано на практичне застосування всіма, хто бере участь у колективній роботі, - керівниками, конструкторами, технологами, маркетологами, менеджерами різних рівнів управління.

Глава 1. ПРОЦЕС КОЛЕКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ (Основні поняття)
1.1. Переваги та недоліки вирішення проблем в групах
1.2. Робота в групі
1.3. Стереотипи мислення
1.4. Особистісні бар'єри творчого мислення
1.5. Організаційні бар'єри творчого мислення
1.6. Групи за рішенням проблем
Глава 2.
АЛГОРИТМ ПРОЦЕСУ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
Глава 3.
МЕТОДИ КОЛЕКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
Глава 4. ПРИНЦИПИ «мозкового штурму»
4.1. Умови проведення мозкового штурму
4.2. Правила проведення мозкового штурму
4.3. Етапи проведення мозкового штурму
4.4. Методи, засновані на принципі (технології) мозкового штурму Брейнрайтінг
Глава 5. ПОСТАНОВКА І ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ
5.1. Введення
5.2. Формулювання проблеми
5.3. Метод «Бритва Оккама»
5.4. Діаграма спорідненості
5.5. Деревоподібна діаграма
Глава 6. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
6.1. Діаграма «риб'ячі кістки»
6.2. Діаграма шести слів
6.3. Діаграма зв'язків
Глава 7. ЗБІР ДАНИХ
7.1. Порядок збору інформації
7.2. Правила складання контрольних листків 1.
7.3. Критерії збору інформації
7.4. Приклади заповнення форм контрольних листків
Глава 8. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДАНИХ
8.1. Діаграми Парето
8.2. Гістограми
Глава 9. ПОШУК РІШЕНЬ
9.1. Шляхи вирішення
9.2. Аналіз силового поля
9.3. Модифікований метод Дельфі
9.4. Обмін думками
9.5 Колажі та фантазії
9.6. Матрична діаграма
Глава 10. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РІШЕНЬ
10.1. Основні закономірності у проведенні аналізу
10.2. Середа прийняття рішень
10.3. Етапи проведення аналізу ефективності рішень
ГЛАВА 11.
ПОДАННЯ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) рішення керівництва
Глава 12. ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕННЯ
12.1. Введення
12.2. Планування роботи над проектом
12.3. Початок робіт і безпосереднє виконання проекту
12.4. Завершення проекту
12.5. Моніторинг та оцінка результатів
питання до заліку 1.
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ
ЗАВДАННЯ З генерації ідей 1.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ІДЕЙ 1.
СПИСОК ПИТАНЬ СТИМУЛЮВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ ІДЕЙ ПО А.Ф.ОСБОРНУ 1.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ [3]
Слайди
СПИСОК 1.
Управління якістю товару:
  1. Трофимов А.В.. Аудит якості: навчальний посібник / А.В. Трофімов. - Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 96 с. - 100 прим. - 2009 рік
  2. Таунсенл П., Гебхардт Дж.. Якість робить гроші. Як залучити персонал в процес забезпечення якості / Пер. з англ. АЛ. Раскіна - М.: РІА «Стандарти та якість». - 160 с. - 2009 рік
  3. Шевчук Д.А. . Управління якістю. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ. - 216 с. - 2008 рік
  4. Аристов О.В. . Управління якістю: Учеб. посібник для вузів. -М: ИНФРА-М. - 240 с. - (Вища освіта). - 2006
  5. АДЛЕР Ю.П., Щепетова С.Є. Система економіки якості - 2006
  6. B. Я. Белобрагін, В. А. Самородов, Б. І. Герасимов, А. В. Трофимов, C. А. Пахомова, О. С. Пономарьова. Управління якістю продукції. РІА «Стандарти та якість» - 2005 р.
  7. В.М. Мішин. Управління якістю: Підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації» - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с - 2005
  8. В. В. Єфімов. Статистичні методи в управлінні якістю. Навчальний посібник.-Ульяновськ: УлГТУ. - 134 с. - 2003
  9. Б. Робертсон. Лекції про аудит якості: Пер. з англ. / Під загальною ред. Ю.П. Адлера. Вид. 2-е, испр. - М.: редакційних-інформаційне агентство "Стандарти та якість". - 264 с - 2000
  10. Харрінгтон Д.. Управління якістю в американських корпораціях / Зменш. пер. з англ. / Авт. вступ. ст. і науч. ред. Л. А. Конарєва. - М.: Економіка. - 272 с. - 1990

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина