Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментЛогістика
ЗМІСТ:
Рижиков Ю. І.. Теорія черг і керування запасами. - СПб: Пітер. - 384 с.: Ил. - (Серія «Підручники для вузів»)., 2001

У книзі відомого вченого, одного з тих, хто стояв біля витоків вітчизняної школи теорії запасів, Ю. І. Рижикова, представлені методи масового обслуговування та управління запасами. У новій роботі автору вдалося не тільки системно і послідовно викласти базові теоретичні положення теорії черг, а й дати цінні практичні рекомендації щодо оптимізації складних систем постачання, зниження часу обслуговування, ліквідації надлишкових запасів.

Ми сподіваємося, що книга буде корисна не тільки викладачам, аспірантам, студентам економічних вузів, які вивчають логістику, маркетинг, менеджмент, а й практикам-менеджерам, організаторам виробництва, фахівцям з логістики.

Передмова
Частина I Елементи моделі управління запасами
Глава 1 Постановка завдання
1.1. Проблеми з запасами
Модель управління запасами та її елементи
З історії теорії запасів
Класифікація моделей УЗ
Вибір варіанта моделі
Глава 2 Економічні параметри моделі
Економіка постачання
Транспортні витрати
Розрахунок вартості зберігання
Вартість поставки
Визначення величини штрафу
Глава 3 \ Елементи теорії ймовірностей і черг
Основні поняття теорії розподілів
Визначення
3.2. Апроксимація розподілів
Типові розподілу
Розподілу фазового типу
Гамма-розподіл
3.3.4. Розподіл Вейбулла
Перетворення розподілів
Потік заявок
Основні визначення
3.6.4 * Випадкове проріджування потоків
Процес обслуговування
Показники ефективності
Закони збереження в теорії масового обслуговування
Багатоканальні системи з фазовими розподілами
багатофазна уявлення складних СМО
Ітераційний метод
Метод матрично-геометричній прогресії
Мережі обслуговування
Розподіл часу перебування в мережі
Рішення в середніх
* 3.17. Пакет МОСТ з розрахунку систем з чергами
Історія ППП для розрахунку систем обслуговування
3.17.4. Загальна характеристика МОСТа-Е1
Глава 4 Прогнозування даних
Проблеми прогнозування
Характеристики часових рядів
Метод ковзної середньої
Аналітичне вирівнювання
Частина II Базові моделі ГЛс1Вс1 б Однопродуктовая моделі
Детермінований попит
5.1 Л. Загальний випадок
Зовсім параметри
Зберігання продукту при природного убутку
Старіючий продукт
Детермінований нестаціонарний попит
Постановка завдання
Випадковий попит, періодична стратегія
5.6 * 1. Безперервний попит
Облік похибок в параметрах
Штраф за ймовірністю дефіциту
Невідома інтенсивність попиту
Розрахунок порогових стратегій
Глава 6 багатономенклатурними завдання
Класифікація номенклатур
Детермінований попит
Взаємозамінні продукти
Планування запасів при обмеженнях
Метод множників Лагранжа
Періодичні поставки, імовірнісний попит
Задана періодичність
Обирана періодичність
Зонна стратегія
Глава 7 Системи постачання
Загальні положення
Факти і тенденції
Детермінований попит
Синтез системи при детермінованому попиті
Децентралізована система при вероятностном попиті
Лінійні багатокаскадні системи постачання
7.7. АСУ постачанням: досвід та проблеми
Частина III Проблема запасних частин
Глава 8 Постачання запасними частинами
Специфіка проблеми
Системи забезпечення запчастинами
Структура
Військові системи постачання
Економічні параметри
8.5 . Попит на запчастини
Загальні міркування
Розподіл попиту для резервованих систем
Розрахунок розподілу часу ремонту
Облік організації робочого циклу
Політика замовлень і процедури управління
Проблема штрафів для військових систем
Ракетні комплекси
Глава 9 Локальна задача про восстанавливаемом ЗІПе
Попередні міркування
Основна модель
Багатолінійні марковська система
Відновлення в мережі
Відновлення з порогом включення і розігрівом
Замкнута система відновлення
Облік похибки вихідних даних
багатономенклатурними завдання
Глава 10 «Метричний» аналіз систем
Спепдфіка попиту в ієрархії
Особливості генерації заявок
Показники ефективності
Основи METRIC
METRIC реального часу
Двухешелонная система з екстреними поставками
Децентралізована система
Глава 11 Оптимізація систем забезпечення запчастинами
Задача про рюкзаку
Постановка завдання
«Рюкзак» і дворівнева система
Сатісфакціонний підхід
Висновок
Література [1]
Логістика:
  1. Л. А. Мішина. Логістика. Конспект лекцій. здательство: Ексмо, р.; 160 стор - 2008 рік
  2. Ковальов К. Ю., Уваров С. А., Щеглов П. Е.. Логістика в роздрібній торгівлі: як побудувати ефективну мережу. - СПб.: Питер,. - 272 с: ил. - (Серія «Роздрібна торгівля»). - 2007
  3. Іванов, Дмитро Олександрович. Логістика. Стратегічна кооперація. - М.: Вершина. - 176 с. - 2006
  4. А.А. Корсаков. ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ: Навчальний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М. - 69 с. - 2005 р.
  5. В.І. Сергєєв. Корпоративна логістика. 300 відповідей на питання професіоналів / За заг. і наук. редакцією проф. а. - М.: ИНФРА-М. - 976 с. - 2005 р.
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина