Головна
Головна → 
Підручники по бізнесу
ПІДРУЧНИКИ ПО БІЗНЕСУ
Невідомо Курсова робота - Планування та прогнозування в умовах ринку 2012

Метою виконання курсової роботи є закріплення отриманих теоретичних знань, зіставити теорію з практикою. Основним завданням є вироблення навичок роботи з навчальною та науковою літературою, знайомство з проблемами планування і прогнозування в економічній діяльності підприємств, набуття досвіду з розробки та реалізації управлінських рішень у сфері діяльності підприємства.

Б.Н. Кузик, В.І. Кушлин, Ю.В. Яковець Прогнозування, стратегічне планування та національне програмування: Підручник. - Москва: Економіка. - 604 с. 2011

В даний час, коли на перший план виходять проблеми подолання наслідків кризи та розробки і реалізації довгострокового стратегічного плану і відчувається гострий дефіцит професійно підготовлених фахівців у галузі прогнозування, стратегічного та індикативного планування та національного програмування, троє відомих російських вчених - директор Інституту економічних стратегій, член-кореспондент РАН Б.Н. Кузик, зав. кафедрою економіки та госрегу-лювання ринкового господарства РАЦС, професор В.І. Кушлин і професор тієї ж кафедри, голова Відділення дослідження циклів та прогнозування РАПН Ю.В. Яковець - підготували фундаментальний підручник з прогнозування, стратегічного планування та національному програмування.

По суті, це підручник нового покоління, в якому читач знайде поєднання теорії передбачення, методології інтегрального макропрогнозування, стратегічного планування, національного програмування та макромоделювання з узагальненням практичного досвіду в цих видах державного регулювання ринкової економіки.

В. Д.Маркова внутрішньофірмового планування (конспект лекцій) 2010
Методична частина . Основні поняття і посилки внутрішньофірмового планування. Методичні питання планування. Часовий горизонт планування. Стратегічні, тактичні й оперативні плани. Стратегічне планування. Річне планування. Оперативне планування (виробнича логістика). Функціональне планування. План маркетингу як основа внутрішньофірмового планування. Бізнес-план як інструмент інвестиційного планування. Фінансове планування (бюджетування). Організаційне забезпечення планування.
А.І. Попов Бізнес-план інноваційного проекту. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. 2009

Викладено цілі та завдання бізнес-планування, а також наведені рекомендації щодо складання бізнес-планів інноваційних проектів з актуальних напрямів регіональної економіки.

Призначені для організації курсового проектування та виконання випускних кваліфікаційних робіт студентів, що навчаються за напрямом підготовки бакалаврів 220600 - Інноватика, 210600 - Нанотехнологія, 150400 - Технологічні машини і устаткування.

Пітер Дж. Патсула Бізнес-план за 30 днів. Покрокове керівництво по успішному бізнес-планування і початку власної справи. Ексмо; Москва 2008

Ведення бізнесу в умовах стрімко мінливого світу пов'язане з великими труднощами. Якщо ви не будете здійснювати адекватного планування, ваше підприємство швидко вийде з-під контролю. Уникнути цього допоможе добре продуманий бізнес-план. У книзі читачеві пропонується ефективна і доступна покрокова методика, використання якої дозволяє відповісти на безліч питань, що неминуче виникають у процесі складання бізнес-плану: як вибрати структуру документа, як зібрати потрібну інформацію, як переконливіше обгрунтувати комерційний задум, як визначити потребу у фінансуванні і оцінити майбутні економічні результати, як організувати рекламу, як краще представити підготовлений матеріал і, нарешті, як швидше впоратися з усіма цими завданнями і приступити до реальних справ.

Книга призначена підприємцям, які планують почати свою справу, а також вона буде корисна керівникам та менеджерам підприємств, що відкриває новий напрямок діяльності або розробляють бізнес-проект

Орлова Е. Р. Бізнес-план - основні проблеми і помилки, які виникають при його написанні 2005

У посібнику розглянуто питання, пов'язані зі складанням та оцінкою бізнес-планів, виділені основні проблеми і найбільш часті помилки, що зустрічаються при їх написанні. Навіщо потрібні експрес-аналіз і моніторинг бізнес-планів? Які програмні продукти рекомендується використовувати? У чому різниця між вимогами вітчизняних та іноземних інвесторів до бізнес-плану? Яке місце бізнес-плану в антикризовому управлінні?

Ушаков І. І. Бізнес-план. - СПб.: Пітер. - 223 с.: Ил. - (Серія «Практика менеджменту») 2005

Ця книга допоможе багатьом підприємцям, як початківцям, так і досвідченим, самостійно складати бізнес-плани, ефективно плануючи діяльність своїх компаній на короткий і тривалий термін. Автор - затребуваний фахівець в області маркетингу та міжнародного менеджменту, розкриває питання практичного планування малого та середнього бізнесу, повно і всебічно аналізує фінансово-господарської діяльності підприємств усіх форм власності. Матеріал проілюстровано прикладами з більш ніж успішної професійної діяльності автора.

Попов В.М., Ляпунов С.І., Звєрєв А.А., Млодік С.Г. Збірник бізнес-планів: З рекомендаціями і коментарями: Навчально-методичний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Попова і д-ра екон. наук С.І. Ляпунова. - 5-е вид., Перераб. - М.: КНОРУС. - 336 с. 2004

Продемонстрований процес бізнес-планування на фірмі. Наведено реальні бізнес-плани організацій різних сфер діяльності, реалізація яких дозволила їх розробникам досягти високого комерційного успіху, а інвесторам отримати значний дохід. Наведено типові форми документації, що відповідає вимогам міжнародного бізнесу. Дан аналіз типових помилок у розробці бізнес-планів. Визначено напрямок кваліфікованої розробки плану розвитку бізнесу фірми.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних факультетів і вузів, а також бухгалтерів, економістів, менеджерів і фахівців, що займаються підготовкою експертизи та реалізації бізнес-планів.

Марк Лессер Досягти більшого, роблячи менше. Досвід вчителя дзен - успішного бізнесмена 2010

З добре заточеною пилкою тесля виконає свою роботу швидше, а втомиться менше. Важіль дозволяє досягти великих результатів при менших зусиллях. Як відшукати "гостру пилку" і "важелі" в наших трудових буднях? Де знайти кошти, які дозволять нам, витрачаючи менше сил і часу, успішніше за інших справлятися з роботою?

Марк Лессер дає відповіді на ці питання. Він зумів не тільки осягнути мудрість древньої східної традиції дзен, а й інтегрувати це знання з реаліями сучасної західної цивілізації. Він переконливо демонструє, як деякі стереотипи мислення і широко поширені звички заважають нам легко справлятися зі справами. Книга вчить позбавлятися від цих перешкод.

Крім того, ви дізнаєтеся, як у розпал робочого дня швидко набратися свіжих сил, як зберегти холоднокровність і зосередженість при форс-мажорі, як за один робочий день зробити в два рази більше, ніж зазвичай, а втомитися менше.

Книгу гідно оцінять всі, хто прагне досягти кар'єрних висот і при цьому не "згоріти на роботі" і не втратити радості повноцінного життя.

Джефрі Робінсон Мільйонери в мінусі / Або як пустити стан на вітер. 2005

Готового рецепту розбагатіти не існує. Однак деякі способи представляються більш очевидними, ніж інші.

Теза перша: добре, коли вдається «упізнати» свій шанс в обличчя.

Теза друга: шанс може постукати у ваші двері, але не обов'язково застане вас вдома.

Теза третя: не всі сприятливі можливості підходять кожному без винятку.

Теза четвертий: невдахи при першій же своїй невдачі вважають гру програною. Переможці знають, що це не так.

Теза п'ятий: іноді щасливий шанс і удача - це одне і те ж.

Карлоф Б., Седерберг С. Дзвінок лідерів 1996

Пропонована книга, видана і стала бестселером у Швеції, була переведена на різні мови і опублікована в багатьох країнах світу. Тепер з нею може познайомитися і російський читач.

Автори широко відомі світовій читачеві низкою своїх опублікованих у багатьох країнах робіт в галузі управління. У Росії була видана книга Б. Карлофа "Ділова стратегія", яка швидко розійшлася. У цій книзі автори досліджують проблему лідерства в галузі управління, розглядаючи її широко - не тільки в сфері економіки. У ній містяться цікаві рекомендації, моделі, методи при вивченні теорії управління.

Для керівників, менеджерів, студентів, учнів бізнес-шкіл.

Роберт Т. Кіосакі, Шарон Л. Лечтер "БІЗНЕС-ШКОЛА. Для тих, кому подобатися допомагати іншим. Вісім цінностей мережевого маркетингу, не пов'язаних з грошима "

Докладно вивчивши роботу багатьох компаній мережевого маркетингу, Роберт передає всі свої знання слухачам на заняттях, які тривають від 1 години до 3 днів. Він навчає людей багатьом секретам багатих. Він вчить людей, як інвестувати з мінімальним ризиком, витягуючи високий дохід. Він вчить людей, як вчити своїх дітей, щоб діти стали багатими. Роберт вчить, як запускати компанії і продавати їх. Пояснює всі переваги мережевого маркетингу

Дьомін Ю. Діловодство. Підготовка службових документів »: Пітер. 2009

У книзі наведені порядок і правила оформлення службових документів згідно з положеннями Національного стандарту ISO 15489-1-2007 «Управління документами». Містяться конкретні рекомендації з підготовки понад 50 видів найбільш затребуваних документів - від статуту компанії до матеріалів корпоративної переписки. Відображені питання оформлення трудового договору, трудової книжки, документів кадрового обліку, наказів, розпоряджень та багато чого іншого.

При підготовці книги були також враховані приписи, що містяться в Методичних рекомендаціях ВНИИДАД (2007 р.). Наводиться велика кількість прикладів і зразків оформлення різних службових документів. Книга рекомендується секретарям, помічникам керівників, співробітникам служб персоналу та ДОП, а також слухачам спеціалізованих курсів з діловодства, секретарській справі і студентам навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Документознавство та документаційне забезпечення управління», «Менеджмент організації» та «Управління персоналом».

І. Ю.Андропова Н. Л, Андропова Н. В. МАКАРОВА Кадрове діловодство: Документація: навч. посібник - М.: Видавничий центр «Академія»,. - 64 с. 2008

У навчальному посібнику пропонується застосування компетентностпого підходу до підготовки службовців але професіями «Інспектор з кадрів *,« Менеджер з персоналу *.

Розглянуто обов'язковий склад та види кадрової документації, наведені правила її ведення. Викладено правові аспекти кадрового документообігу, технологія ведення кадрових документів. Значну увагу приділено практичному застосуванню Трудового кодексу РФ, й також вирішенню спірних питань, що виникають у діяльності кадрової служби.

Для підготовки та перепідготовки службовців за професіями «Інспектор з кадрів», «Менеджер з персоналу». Може бути використане в установах початкової професійної освіти.

І. Н. КУЗНЕЦОВ Діловодство: Навчально-довідковий посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 520 с. 2006

Книга містить інформацію, необхідну для діловодів, секретарів, про правила складання документів за діючими стандартами.

Розглянуто нормативно-методична база, основні поняття і термінологія, загальні правила роботи з документами, включаючи комп'ютерні технології підготовки текстових і табличних документів.

Дана характеристика особливостей підготовки, оформлення та ведення всіх видів внутрішніх документів, договорів, кадрової документації і зовнішньої ділового листування. Розкрито способи і методи оптимізації документообігу, забезпечення конфіденційності інформації.

Представлені довідкові дані, необхідні для підготовки ділових документів та ведення листування, для роботи з персональним комп'ютером, вирішення інших питань, що виникають у повсякденній роботі діловода.

Для секретарів, секретарів-референтів, працівників служб діловодства, студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Документознавство та документаційне забезпечення управління" та "Менеджмент організації", а також всіх, хто цікавиться подібною тематикою.

Алексенцев А.І. Конфіденційне діловодство. ТОВ «Журнал« Управління персоналом ». - 200 с. 2003

У книзі детально викладені сутність та особливості конфіденційного діловодства, його місце в системі захисту комерційної та службової таємниці, вимоги до організації конфіденційного діловодства, питання документування конфіденційної інформації, оформлення конфіденційних документів, їх обліку, організації конфіденційного документообігу, класифікації та систематизації конфіденційних документів, підготовки для передачі в архів і знищення, режиму зберігання документів і поводження з ними, перевірки їх наявності.

 Паралельно на всіх стадіях виготовлення і обробки конфіденційні »документів викладається технологія забезпечення їх збереження і конфіденційності. 

 Книга призначена не тільки для співробітників підрозділів конфіденційного діловодства, а й для всіх осіб, що працюють з конфіденційними документами. Вона може бути використана і як навчальний посібник при підготовці, підвищенні кваліфікації та перепідготовці фахівців із захисту інформації.

 Басаков М. І.  Діловодство та кореспонденція у питаннях і відповідях: Навчальний посібник для студентів економічних вузів і коледжів - 5-е вид., Перераб. і доп. / / Серія «Підручники і навчальний посібник» - Ростов н / Д: вид-во «Фенікс». - 320 с.  2003

 Акредитуюча нове третє видання книги, залишаючись навчальним посібником, значно доповнено вивіреними зразками всіх видів управлінських документів, у тому числі новими формами первинних облікових документів з обліку кадрів, рекомендаціями щодо оформлення кореспонденції з зовнішньоекономічної діяльності на трьох мовах та іншими матеріалами. 

 Призначена для студентів вузів і коледжів і всім тим, що за родом своєї діяльності стикається з розробкою та оформленням ділової документації.

 1112020
 Невідомо  Курсова робота - Особливості інвестування інновацій на підприємстві  2011

 Об'єктом даної роботи виступає інноваційна діяльність, предметом - джерела та форми фінансування інноваційної діяльності. 

 Мета даної роботи розглянути особливості фінансування інноваційної діяльності. Завданнями є: розгляд понять «інновацій», «інноваційної діяльності» та «інноваційного процесу»; визначення основних джерел і принципів фінансування інноваційної діяльності; а також розгляд основних форм фінансування інноваційної діяльності.

 Каширін Олександр Іванович, Семенов Олександр Сергійович  У пошуках бізнес-ангела. Російський досвід залучення стартових інвестицій. - Москва: Вершина, 2008  2008

 У своїй новій роботі автори відомої книги «Венчурне інвестування в Росії» розглядають конкретні методи залучення бізнес-ангельського інвестування - приватних вкладень в інноваційний проект або компанію на ранніх її стадіях. У книзі наводяться численні приклади і «історії успіху * з російської практики. Крім того, автори докладно пояснюють логіку відбору проектів інвесторами, описують механізми подальшої взаємодії інвестора та бізнесу - в тому числі управлінські та маркетингові аспекти такої взаємодії. 

 Книга буде корисна насамперед підприємцям, що бажають залучити інвестиції у свої проекти або створити компанію з нуля, а також топ-менеджерам інноваційних компаній, чинним і потенційним бізнес-ангелам, експертам у сфері залучення інвестицій, бізнес-консультантам, студентам і викладачам бізнес-шкіл .

 В. В. Бочаров  Інвестиції  2008

 Мета курсу - вивчення діючої в Росії системи фінансування, кредитування і фінансового регулювання інвестиційної діяльності, виявлення її негативних моментів і можливих шляхів їх усунення. 

 Предмет курсу - економічні відносини, що виникають в процесі інвестиційної діяльності між його учасниками, що дозволяють посилити вплив фінансових і кредитних методів на темпи росту і 

 пропорції інвестицій з метою активізації інвестиційного процесу в РФ. 

 О.С.Сухарев, С.В. Шманьов, А.М. Курьянов  Синергетика інвестицій: Навчальний метод. посібник / під ред. професора О.С. Сухарева. - М.: Фінанси і статистика; ИНФРА-М. - 368 с.: Ил.  2008

 Розглядаються проблеми економічного аналізу інвестицій, методи прийняття інвестиційних рішень, їх планування на підприємстві, розподілу інвестиційних ресурсів. Описано використовувані економічні моделі, підкреслена значимість аналізу конкурентоспроможності як ключового параметра при оцінці проектів.

 Нешітой А. С.  Інвестиції: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і испр. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Кo»,. - 372 с.  2007

 У підручнику викладено сучасні поняття інвестицій, капітальних вкладень, роль капітального будівництва в інвестиційному процесі, фінансування і кредитування інвестиційної діяльності та інші питання, передбачені Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти і Федеральним законом від 25 лютого 1999 р. № 39-Ф3 "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень ". 

 Для студентів вузів, що навчаються за фінансовим та економічним спеціальностям, а також слухачів факультетів перепідготовки кадрів (другої вищої освіти) і фахівців-практиків, що займаються питаннями інвестиційної діяльності. 

 Аскінадзі В.М., Максимова В.Ф.  Портфельні інвестиції / Московська фінансово-промислова академія. - М. - с. 62  2005

 Цей посібник є коротким викладом основ портфельного інвестування. 

 У посібнику розглядаються проблеми формування та управління портфелем цінних паперів, методи його оптимізації з урахуванням співвідношення дохідності та ризику портфеля. 

 У загальному випадку під інвестиційним портфелем розуміють сукупність декількох інвестиційних об'єктів, керовану як єдине ціле. Портфель може одночасно включати в себе і реальні кошти (землю, нерухомість, верстати, обладнання тощо), і фінансові активи (цінні папери, паї, валюту та ін), і нематеріальні цінності (права на інтелектуальну власність, науково- технічні розробки), і нефінансові засоби (дорогоцінне каміння, предмети колекціонування). 

 Л.Л. Игонина  Інвестиції: навч. посібник / під ред. д-ра екон. наук, проф. ВА Слепова. - М.: Економіст. - 478 с.  2005

 Навчальний посібник включає коло основних питань, пов'язаних із здійсненням інвестицій в сучасній економіці. Розглянуто економічний зміст інвестиції, механізм та умови реалізації інвестиційного процесу в ринковій економіці; становлення ринкової моделі інвестування в Росії, проблеми участі російських комерційних банків в інвестиційному процесі. Представлені сучасні підходи до комплексного аналізу економічної оцінки інвестицій з викладенням сучасних методів оцінки ефективності реальних і фінансових інвестицій та формування інвестиційного портфеля. Дається уявлення про роль держави в інвестиційній сфері економіки та проблеми активізації державної інвестиційної ПОЛІТИКИ Б Росії. 

 Призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також фахівців фірм і фінансових інститутів, що здійснюють інвестиційну діяльність.

 Мерфі Дж.  Візуальний інвестор. Як визначати тренди. - М.: Діаграма,. - 326 с.  2004
 Колтинюк Б.А.  Інвестиції. Підручник. - СПб.: Вид-во Михайлова В.А. - 848 с.  2003

 Книга являє собою базовий курс дисципліни, присвяченій оцінці ефективності інвестицій в різні по прибутковості і ризику цінні папери, проекти, програми, заходи. Оскільки багато методичні положення щодо інвестування з'явилися в Росії порівняно недавно, у роботі щодо докладно розглянуті наявні підходи щодо оцінки ефективності вкладень, супроводжувані посиланнями на нормативні акти, прикладами розрахунку, а також необхідною інформацією для прийняття рішень.

 В.А, ЧЕРНОВ  Інвестиційна стратегія: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 158 с.  2003

 Дано основні поняття стратегічного інвестування, розглянуті грошові потоки в інвестиціях, розрахунок потреби в додатковому фінансуванні, аналіз ефективності та окупності інвестицій. Детально розкрито методи стратегічного аналізу інвестиційних проектів для звичайного безризикового і багатосценарні інвестування з урахуванням інфляції, невизначеності та рнска, включаючи оцінку стійкості інвестиційного проекту, розрахунок меж беззбитковості проекту, аналіз оптимізації інвестиційного портфеля та аналіз інвестиційних стратегій із залученням кредиту в умовах невизначеності і ризику. 

 Для студентів економічних спеціальностей вузів, викладачів, наукових працівників, фінансових менеджерів, бухгалтерів управлінського обліку, підприємців, економістів.

 Кийосаки Роберт  Керівництво Багатого Тата по інвестуванню

 Якщо це ваша перша книга з інвестування і ви побоюєтеся, що вона виявиться занадто складною, то можу вас запевнити - вона доступна вашому розумінню. Все, чого хочемо ми з Шерон, - це викликати у вас бажання навчитися інвестувати; щоб ви прочитали цю книгу від початку до кінця без упередження. Якщо деякі місця будуть вам незрозумілі, тоді просто читайте слова, головне - продовжуйте читати далі. Навіть якщо вам буде незрозуміло все, тим не менш, дійшовши до заключної глави цієї книги, ви будете знати більше про предмет інвестування, ніж багато з тих людей, які інвестують на ринку в даний час. Прочитавши всю книгу, ви будете знати про інвестування набагато більше, ніж ті люди, які дають поради з інвестування і яким за це платять. Книга починається з простого і поступово переходить до складного, чи не обростаючи зайвими деталями. У певному сенсі ця книга досить проста, хоча і включає деякі дуже складні інвестиційні стратегії. "Керівництво по інвестуванню" - це історія про те, як багата людина веде за собою молодого недосвідченого новачка, намагаючись за допомогою малюнків і діаграм пояснити йому часом вельми складний предмет інвестування.

 В. В. Баронів, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, І. Н. Тітовський  Інформаційні технології та управління підприємством - М.: Компанія АйТи. - 328 с. : Ил. (Серія "БізнесПРО").  2009

 Поява цього видання обумовлено зміною рівня зрілості російських підприємств в частині використання інформаційних технологій і тими завданнями, які доводиться вирішувати керівникам підприємств, менеджерам вищого і середнього рівня, які працюють у галузі ІТ. У книзі детально розглянуті такі питання, як інвестиції в інформаційні технології, розробка ІТ-стратегії, управління ІТ-проектами, формування організаційної структури ІТ-підрозділу і функції персоналу. Методи оцінки ефективності використання ІТ дозволять виявити гідності існуючої та впроваджуваної інформаційної системи, знайти шляхи підвищення продуктивності. У книзі також представлено огляд систем, застосовуваних для управління підприємством, таких як системи управління ресурсами підприємств (MRP / ERP), системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), системи управління ланцюгами постачання (SCM), інформаційно-аналітичні системи, автоматизовані системи управління персоналом і документообігом.

 В. А. Горемикін  ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ  2010

 Цей підручник присвячений плануванню на підприємстві - науці, що вивчає і розкриває процес розробки плану, подальшого контролю за ходом реалізації та його коригування відповідно до мінливих внутрішніми і зовнішніми умовами. Вивчення планування на підприємстві формує основи практичних знань, необхідних кожному економісту і підприємцеві в будь-якій сфері діяльності. 

 У підручнику послідовно, в єдиній системі і доступній формі викладаються методи обгрунтування всіх розділів плану створення і розвитку підприємства, організація його планово-економічної роботи.

 Паппе Яків Шаявіч, Галухіна Яна  Російський великий бізнес: перші 15 років Економічні хроніки 1993 - 2008 рр.. Паппе Я., Галухіна Я. Російський великий бізнес: перші 15 років. Економічні хроніки 1993-2008 рр. М.: ГУ-ВШЕ. - 423с.  2009

 Коли замислювалася ця книга, то передбачалося, що вона буде присвячена як історії російського великого бізнесу, так і його сучасному (на момент виходу) станом. Не вийшло. Корективи внесла світова фінансова криза, в другій половині 2008 р. обрушився і на Росію. Нам явно належить деякий період турбулентності, і яким буде нове статус-кво і наступний етап розвитку, стане ясно не раніше ніж наприкінці 2009 р. 

 Таким чином, пропонована увазі читачів робота стала історичною. Як не дивно, це дає деяку перевагу, оскільки дозволяє описати два перших періоди в розвитку великого вітчизняного бізнесу - 1993-1999 рр.. і 2000 - перша половина 2008 р. - як завершені. Саме до них належать і аналіз, і факти, представлені в книзі. Виняток становить Додаток 1, в якому містяться «моментальні фотографії» низки провідних суб'єктів російського великого бізнесу. У ньому ми спробували врахувати і зміни, що відбулися в другій половині 2008 р. 

 У 2008 р. російському крупному бі

 Ю.Н. Лапигін Д.Ю. Лапигін  Бізнес-план: стратегії і тактика розвитку компанії: практ. посібник. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавництво «Омега-Л». - 350 с. : Ил. [Табл.]. - (Організація і планування бізнесу).  2009

 Розглядаються основні розділи бізнес-плану. Пояснюється, яким має бути їх зміст і в якій формі вони повинні бути представлені. Унікальність практичного посібника полягає в тому, що воно знайомить не тільки з традиційними методами складання бізнес-планів, а й з методами освіти проектної команди і формування збалансованої системи показників бізнес-плану. 

 У додатках наведено зразки бізнес-плану та основних його складових - плану виробництва та фінансового плану. 

 Для економістів, інших фахівців та керівників організацій усіх форм власності, експертів і консультантів з бізнес-планування, юристів, а також студентів, у тому числі дистанційної форми навчання, магістрів, викладачів економічних спеціальностей і напрямків.

 Рікардо Семлер  МАВЕРІК  2007

 Без секретарів. Без дрес-коду. Без посад. Без бізнес-планів. Без графіків і режиму роботи. Та ще співробітники самі призначають собі зарплату. Змогли б ви керувати такою компанією? 

 Саме так управляє бразильської корпорацією 5етсо Рікардо Семлер, що перетворив розвалює сімейний бізнес в саму незвичайну компанію нашого часу. Він побудував модель бізнесу, яка пережила економічні спади, галузеві страйки, гіперінфляцію і багато іншого. За останні 6 років Бетсі збільшила свою виручку з 35 до 160 мільйонів доларів; в компанії практично відсутній плинність кадрів, і немає ніяких ознак того, що в найближчі роки її зростання сповільниться. Як же Семлер зважився перевернути компанію зсередини назовні, з ніг на голову, скасувавши дев'ять рівнів управління і ввівши безпрецедентні демократичні порядки для своїх співробітників? 

 Автор розповідає про дивовижну трансформації своєї компанії і перервах в мисленні її співробітників, про те, як ланцюгова реакція перетворень перетворила старіюче і вмираюче підприємство в одну з найдинамічніших та інноваційних компаній світу. Це історія компанії, яка кинула виклик традиційним способам управління і продемонструвала всьому світу, як можна домогтися успіху в жорсткому світі сучасного бізнесу, поставивши свободу співробітників вище корпоративних цілей.

 Нив Г.  Організація як система: Принципи побудови стійкого бізнесу Едвардса Демінга / Генрі Нив; Пер. з англ. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 370 с.  2007
 Організація як система: Принципи побудови стійкого бізнесу Едвардса Демінга / Генрі Нив; Пер. з англ. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 370 с.
 Рєпін В.В.  Бізнес-процеси компанії: побудова, аналіз, регламентація - М.: РІА «Стандарти та якість». - 240 с., Мул. - (Серія «Ділова досконалість»).  2007

 У книзі представлена ??комплексна методика впровадження процесного підходу до управління. Наводиться методика побудови схем ланцюжків створення цінності (моделей бізнес-процесів компанії на верхньому рівні). Читач знайомиться з принципами та методами створення системи бізнес-процесів компанії та прикладами її використання для вирішення практичних завдань регламентації процесів, накопичення знань про них, розробки системи показників і т. п. Значна увага приділяється побудові наскрізних (межфункціо-нальних) бізнес-процесів, описані способи їх регламентації і форми відповідних документів. Розглянуто методику розробки системи показників для управління бізнес-процесами та методи аналізу процесів. У виданні міститься велика кількість практичних прикладів і малюнків. 

 Представлені в книзі методики були використані автором при виконанні проектів в таких компаніях, як НК «Роснефть», ВАТ «Техснабекспорт», ЗАТ «Бриджтаун Фудс», концерн «ГазРезерв» та багатьох ін 

 Книга орієнтована на власників і керівників підприємств, директорів з розвитку, директорів з якості, фахівців з організаційного розвитку, регламентації та аудиту процесів, менеджерів з якості. Інформація, що міститься в ній інформація буде також корисна керівникам і фахівцям підприємств, що беруть участь у проекті впровадження процесного підходу до управління.

 Примакова О., Мякота В.  Ліквідація (реорганізація) ПІДПРИЄМСТВА. - 3-тє вид., Пе-рероб и Дої - X Фактор. -188 С.  2003

 У Книзі виклади порядок проведення реорганізації та ліквідації ПІДПРИЄМСТВА, зокрема, за рішенням власника, суду, в результаті Визнання ПІДПРИЄМСТВА банкрутом, з урахуванням норм Господарсько та Цивільного Кодексів, что набірають ЧИННОСТІ з 01.01.2004 р. Розглянуто Особливості відображення в податкового обліку операцій з ліквідації та реорганізації юридичних осіб. Книгу забезпечен схемами та зразки Заповнення документів, необхідніх при проведенні ліквідації (реорганізації) підпріємств 

 Для бухгалтерів, юрістів, керівніків и власніків (засновніків, учасников) підпріємств

 Башутская Т.Г.  Природа фірми: Пер. з англ. - М.: Дело. - 360 с.  2001

 Книга містить матеріали наукової конференції, присвяченої піввікового ювілею виходу в світ фундаментальної роботи англійського економіста, лауреата Нобелівської премії Рональда Гаррі Коуза "Природа фірми", в тому числі: лекції Р.Г. Коуза, в яких він розповідає історію створення цієї статті та ділиться думками з приводу окремих її аспектів і подальшого впливу на розвиток економічної науки; доповіді інших учасників конференції та статті, написані під її безпосереднім враженням. Також наводиться текст самої статті "Природа фірми" і нобелівська лекція Р.Г. Коуза. Серед авторів - видні американські вчені Харолд Демсец, Олівер Вільямсон, Сідней Уінтер та ін Перед читачем відкривається яскрава картина наукового пошуку у сфері одного з напрямків сучасної економічної теорії - нового інституціоналізму. 

 Книга рекомендується науковцям, викладачам, аспірантам і студентам, що спеціалізуються в галузі економіки, а також усім, хто цікавиться новими "течіями економічної думки. 

 Єрохін В. Л.  Міжнародне підприємництво: навч. посібник / В.Л. Єрохін. - М.: Фінанси і статистика; Ставрополь: АГРУС. - 392 с.  2008

 У книзі розглядаються теоретичні основи міжнародного підприємництва, організаційно-правові та міжкультурні особливості підприємницької діяльності на світовому ринку; питання торгівлі товарами і послугами, функціонування спільного підприємництва, а також актуальні аспекти інтеграційних процесів і тенденцій інтернаціоналізації підприємницької діяльності. Враховуючи міжнародний характер підготовки навчального посібника, глава 14 «Міжнародне підприємництво в умовах торговельної лібералізації та інтеграції» дана також англійською мовою. 

 Для викладачів і студентів вузів, що навчаються за економічними та юридичними спеціальностями, а також широкого кола читачів, які цікавляться розвитком сучасного міжнародного підприємництва.

 Шамне Микола Леонідович, Иншакова Олена Іванівна  Програма дисципліни. ДІЛОВІ КУЛЬТРУРИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ   2003

 Програма дисципліни «Ділові культури в міжнародному бізнесі» складена відповідно до вимог (федеральний компонент) до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки дипломованого фахівця (бакалавра, магістра) по циклу «Загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» державних освітніх стандартів вищої професійної освіти другого покоління, а також вимогами, що пред'являються НФПК до нових і модернізованим програмами навчальних курсів, розроблених в рамках програми «Удосконалення викладання соціально-економічних дисциплін у вузах» Інноваційного проекту розвитку освіти.

 Аделіна Геннадіївна Брунгільда  «Купівля та продаж квартири: законодавство та практика, оформлення та безпека»: Книжчин Будинок, АСТ: Астрель; М.  2009

 Хочете купити або продати квартиру, але не знаєте, з чого почати? Як убезпечити себе від недобросовісної угоди, афер на ринку нерухомості і послуг «чорних ріелторів»? Як вигідніше купувати житло - в кредит або в іпотеку; що вигідніше купувати: стройваріант, «хрущовку», «комуналку» і т. д.? 

 На ці та багато інших питань ви знайдете відповідь у нашій книзі. Ви не тільки дізнаєтеся все, що необхідно знати про операції з нерухомістю, а й самі в деякому роді станете експертом в цій галузі. Завдяки рекомендаціям, наведеним у книзі, ви уникнете можливих проблем, пов'язаних з купівлею або продажем житла, і оформите вигідну угоду.

 Ронова Г.М. Осоргин А.Н.  ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 356 с.  2008
 даному посібнику автор намагається звести воєдино досвід попередників і ста- віт перед собою мету познайомити читача з основами оцінки об'єктів нерухомості, визначити проблематику і особливості визначення ринкової вартості. Власне, будь-який підхід можна назвати ринковим. Відзначимо, що в умовах досконалого ринку всі підходи повинні давати один і той же результат або хоча б до нього наближатися
 Олена Євгенівна Зубова Марія Павлівна Сорокіна  «Все про придбання та продажу житлової нерухомості. Поради фахівця »: Пітер; СПб.;  2008

 Купівля та продаж житлової нерухомості - дуже відповідальний крок для кожної сім'ї, який нерідко відбувається тільки раз у житті. При здійсненні такої важливої ??угоди необхідно мати впевненість у безпеці процедури. 

 Ця книга, написана професіоналом ринку нерухомості, допоможе зорієнтуватися у питаннях придбання та продажу квартир, земельних ділянок і заміської нерухомості. Автор докладно розкриває «плюси» і «мінуси» різних шляхів покупки нерухомого майна, пояснює етапи угоди купівлі-продажу, застерігає від можливих загроз. У виданні ви знайдете відповіді на питання: як придбати нерухомість на вторинному ринку? Що слід врахувати при покупці квартири в «новобудові»? Як виходять «подвійні продажі»? Чим можуть допомогти ріелторські компанії? Що вигідніше: оренда або іпотека? Яку програму кредитування вибрати і як підібрати нерухомість, відповідну нашим бажанням і можливостям, та ще й вимогам банку? Як можна застрахуватися від ризиків? Окремий розділ видання присвячений питань оренди та здачі житла в найм. 

 Ця книга необхідна всім, хто планує здійснити свої мрії, пов'язані з поліпшенням житлових умов. Вона заощадить вам час і гроші, дасть можливість гарантовано і безпечно здійснювати операції з нерухомістю.

 Алексєєв В.А.  Нерухоме майно: державна реєстрація та проблеми правового регулювання. - М.: "Волтерс Клувер".  2007

 У книзі досліджуються проблеми правового регулювання відносин, пов'язаних з нерухомим майном. При цьому основне місце приділено такому елементу правового режиму нерухомості, як державна реєстрація прав. Автор формулює поняття системи реєстрації прав на нерухомість, основні принципи її організації та вдосконалення. Значне місце в роботі приділено поняттю нерухомого майна та його класифікації. У книзі також детально розглянуті особливості реєстрації прав на нерухомість, що виникають по різних підставах (новостворювані об'єкти, об'єкти незавершеного будівництва, права членів кооперативів, права, що виникають на підставі угод, універсального правонаступництва, рішень суду, питання реєстрації права спільної власності тощо) .

 Олександр Назайкин  Нерухомість. Як її рекламувати  2007

 Допомогти оволодіти наукою продавати нерухомість за допомогою реклами - мета автора цієї книги, яка має позбавити власників нерухомості від зайвих втрат часу, сил і засобів на етапі доведення необхідної інформації до потенційних покупців. У ній зібрано та узагальнено особистий досвід автора - професійного рекламіста, досвід його знайомих «любителів»: продавців нерухомості, професійних маклерів і ріелторів.

 Т.В. Чібікова  Економіка нерухомості: конспі. лекцій / Т.В. Чібікова. - Омськ: Изд-во ОмГТУ. - 56 с.  2007

 У конспекті лекцій розглядаються поняття, сутність, ознаки і класифікація нерухомості; функції та основні характеристики ринку нерухомості; основні операції ринку нерухомості та їх законодавче регулювання; методи оцінки різних об'єктів нерухомості. 

 Призначено для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу, економістів, менеджерів та ін

 А. І. Шундуліді, А. Н. Малюгин, Б. Денисенко  ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ  2006

 З нерухомим майном тісно пов'язана життєдіяльність будь-якого суспільства. Нерухомість - основа національного багатства країни. Розвиток ринку нерухомості безпосередньо пов'язано як з політичної, так і з економічною ситуацією в країні, тому знання основ економіки нерухомості необхідно як у бізнесі, так і в житті громадян.

 Велікомислов Ю.Я.  Цивільно-правовий режим нерухомості. Іпотека нерухомого майна. Житлові приміщення як об'єкти угод. -.  2005

 Іпотека нерухомості - традиційно актуальна тема для дослідження, на увазі «популярності іпотеки в теорії», але поки що «не популярності її на практиці». Іпотека найчастіше розглядається як «панацея» ринку доступною нерухомості, однак, останнє, можливо тільки при наявності налагоджених законодавчих механізмів, кои законодавцем ще тільки створюються. Тільки іпотека «де юре», стане іпотекою «де факто». 

 У цьому посібнику розглядаються загальні питання цивільно-правового режиму нерухомості; іпотека нерухомого майна, а також особливості обороту житлових приміщень.

 Наумова І., Михаленко Я.  Угоди з нерухомістю / СПб.: ЗАТ «Пітер»,. - 64 с.  2004
 Способи вирішення «квартирного питання», як правильно вибрати ріелтора, документальне оформлення угод Довідкова інформація кишенькового формату для вирішення питань та проблем при операціях з нерухомістю.
 Татарова А.В.  Оцінка нерухомості та управління власністю: Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ. 70 с.   2003

 Являє собою системний виклад основних економічних і управлінських питань, пов'язаних з теорією і практикою функціонування ринку нерухомості. 

 Призначено для студентів економічних вузів, які навчаються за спеціальностями «Економіка і управління на підприємстві», «Менеджмент», «Маркетинг» денних і заочних відділень. Може бути використане для підготовки до лекційних та практичних занять з дисципліни «Еконо ¬ міка нерухомості», а також виконання контрольних робіт. 

 Упоряд.: Я. В. Паттурі  Економіка нерухомості: Навчальний посібник. Новго ім. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород. - С.  2002

 У конспекті лекцій, включеному в навчальний посібник, коротко викладено основні положення курсу "Економіка нерухомості". Ця дисципліна дуже важлива для студентів економічних спеціальностей незалежно від їх технологічних спеціалізацій. Конспект знайомить студентів з такими важливими поняттями, як нерухомість, ринок нерухомості, іпотека. Викладено методи оцінки нерухомості та основи фінансової математики. Навчальний посібник містить розрахункові приклади і матеріал дозволяє проводити практичні заняття.

 І. В. Гранова  Оцінка нерухомості. - СПб: Пітер. - 256 с.: Ил. - (Серія «Навчальний посібник»).  2001

 У навчальному посібнику в короткій і доступній формі розкриваються основні положення теорії оцінки нерухомості, наведені задачі, тести, практичні ситуації, розглянуті варіанти рішень. Книга допоможе ознайомитися з термінологією і методикою оцінки нерухомості, а також сформувати комплексне уявлення про ринок нерухомості. 

 Посібник призначений для широкого кола фахівців: брокерів, забудовників, менеджерів і керівників ріелтерських фірм, працівників муніципальних органів управління, а також для викладачів, аспірантів і студентів економічних вузів.

 Спарак В., Буре Ю.  Агент національної нерухомості.
 Книга включає в себе як майже детективний сюжет з життя ріелтерів, так і лекції, прекрасно проілюстровані прикладами з ріелтерської практики.
 Л.К.Осіка  Оператори комерційного обліку на ринках електроенергії. Технологія та організація діяльності  2007

 У книзі розглянуті можливості організації бізнесу в сфері комерційного обліку електроенергії на сучасному етапі ринкових перетворень у вітчизняній енергетиці. Проведено аналіз законодавчої бази і практики регулювання ринкових відносин у сфері комерційного обліку. Досліджено предмет бізнесу операторів комерційного обліку (ОКУ) з точки зору його ефективності та затребуваності ринковими співтовариством. Наведено доступні автору матеріали, пов'язані з діяльністю ОКУ в зарубіжних країнах, насамперед у Великобританії. Дано приклади розвитку бізнесу російських ОКУ в регіонах і в загальнонаціональному масштабі. 

 Для фахівців в області комерційного обліку електроенергії, менеджерів електромережних і енергозбутових компаній, споживачів електроенергії, ОКУ. Може бути корисна студентам і аспірантам енергетичних та економічних спеціальностей вузів.

 О. Ю. Захаров  Забезпечення комплексної безпеки підприємницької діяльності  2008
 На жаль, кожен бізнесмен рано чи пізно стикається з проблемами недобросовісної конкуренції, шахрайства, кримінальних посягань, витоку інформації і з багатьма іншими факторами, які можуть завдати матеріальної чи моральної шкоди діяльності підприємства, а також особистості підприємця і його родині. Ця книга стане надійним захистом від різних посягань на ваш бізнес. За допомогою рекомендацій автора-професіонала в галузі забезпечення безпеки підприємницької діяльності ви зможете не тільки самостійно ліквідувати виниклі проблеми, але і попередити появу нових. Книга розрахована на бізнесменів, співробітників служб безпеки, юристів і експертів з питань економічної безпеки.
 Н. Е. Сіміонова, Р. Ю. Сіміон  Оцінка бізнесу: теорія і практика. - Ростов н / Д.: «Фенікс». - 576 с. - (Вища освіта).  2007

 Даний навчальний посібник дозволяє оцінювачу розвинути і поглибити свої пізнань а методології оцінки майна в рамках діяльності господарюючих суб'єктів. Поряд з викладом методології оцінки на основі витратного, дохідного і ринкового підходів до оцінки бізнесу, в посібнику розкрито методики, застосування яких дозволить на грунтовної теоретичної базі розробляти розділи оціночних звітів, які передують узгоджений підсумковий результат оцінки. 

 Навчальний посібник призначений студентам вищих навчальних закладів, викладачам, а також всім, хто цікавиться питаннями практичної оцінки майна.

 Єгор Шестеренкін  Малий бізнес з нуля. Досить мріяти, пора діяти!  2011

 Тут ви прочитаєте про те, як пройти шлях від простого бажання стати підприємцем і до стадії більш-менш працездатного бізнесу. Зауважу, я не даю гарантії, що ви дійдете до цієї стадії, - йти вам і тільки вам; я лише допоможу трохи зорієнтуватися. Причому (я загострюю на цьому вашу увагу!) Мова буде йти про дрібному бізнесі. Навіть не про малий, а саме про «дрібному». Такого визначення ніде немає, але я під ним на увазі бізнес, в якому зайнято від одного до п'яти чоловік - сім'я чи ... А от що стосується «або», то в розділі 3 буде окремий розділ «З ким починати бізнес».

 Переверзєв М.П., ??Луньова А.М.  Основи підприємництва: Підручник - М.: ИНФРА-М. - 176 с. - (Вища освіта).  2009

 У підручнику підприємницька діяльність розглядається як соціально-економічний процес. Аналізуються продуктові, ресурсні та фінансові потоки. Наводиться системна модель формування господарських зв'язків в ринковій економіці; фактори розвитку підприємницької діяльності; внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування підприємницької структури; планування підприємницької діяльності; аналіз результатів господарської діяльності підприємств; етика підприємництва; державне і ринкове регулювання підприємництва. 

 Для студентів, які навчаються за напрямом «Технологічна освіта» та спеціальностями «Професійне навчання (економіка та управління)» та «Технологія і підприємництво», слухачів шкіл бізнесу, а також осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. 

 Толмачов І. А.  Всі про мале підприємництво. - М.: ГроссМедіаФерлаг: РОСБУХ. - 408 с. - (Малий бізнес).  2009
 Книга присвячена організаційно-правових основ діяльності підприємств малого бізнесу, бухгалтерського обліку та оподаткування на малому підприємстві і у індивідуальних підприємців. В окремих розділах розглядаються особливості застосування малими підприємствами «спрощенки» і «вмененке». У виданні враховані всі зміни російського законодавства, в тому числі і набрали чинності з 1 січня 2009 року.
 С.А. Бочаров, А.А. Іванов, С.Я. Олейников  ОСНОВИ БІЗНЕСУ: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ  2008
 Ділові стосунки міцно увійшли в життя людей з часів переходу від первобитообщінного ладу до сучасного суспільства. Зараз ми не можемо уявити собі економічно розвинену країну без комерції, виробництва, фінансових інститутів (банків та інш.). Всі ці поняття стали невід'ємною частиною життя сучасної людини. Ділові відносини, що у цих сферах, називають бізнесом. Тобто бізнес - це система взаємовідносин, що виникають між людьми з приводу обміну благами на взаємовигідній основі.
 С.Ю. Ягудін  Ю. венчурне підприємництво. ФРАНЧАЙЗИНГ: Навчально-методичний комплекс - М.: Изд. центр ЕАОІ. . - 272 с.  2008

 У навчально-практичному посібнику розкриваються основні категорії і поняття, особливості, напрями і форми розвитку венчурного пред ¬ прінімательства та франчайзингу як діяльності перспективної, визна ¬ ділячи динамічний розвиток економіки Росії. 

 Рекомендується студентам усіх спеціальностей, а також аспірантам, підприємцям, викладачам курсів економіки, менеджменту, підприємництва.

 Асаул, А. Н, Е.А. Володимирський, Д.А. Гордєєв, Є.Г. Гужва, А.А. Петров  Закономірності та тенденції розвитку сучасного підприємництва - СПб: АНО ІПЕВ. - 280 с.  2008

 У книзі узагальнено наукові уявлення про спрямованість розвитку вітчизняного підприємництва, як особливої ??форми господарської діяльності. Значну увагу приділено організації підприємницьких мереж - особливій формі межфирменного взаємодії суб'єктів підприємництва. Викладено принципи і методи оцінки ефективності підприємницької діяльності, представлені підходи до побудови оціночних систем результатів діяльності підприємницьких структур Особливе місце займають основні напрямки підприємницької діяльності. 

 Для науковців та викладачів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами підприємництва, аспірантів, слухачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також отримання другої вищої освіти.

 В.М. Попов, Ляпунов С.І.  Аналіз фінансових рішень у бізнесі: навчальний посібник М.: Кнорус. - 240 с.  2007

 Це навчальний посібник допоможе студентам, аспірантам, викладачам, експертам і консультантам, а також фахівцям в області цивілізованого бізнесу практично відповісти на питання, як гроші повинні робити гроші. 

  Поряд з традиційними питаннями, що стосуються ефективного управління фінансами, аналізу діяльності підприємства, побудови бізнес-плану, у посібнику особливу увагу приділено ролі фінансового менеджменту в інвестиційному та інноваційному проектуванні діяльності як існуючого, так і знову організованого бізнесу. 

  Для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів, фахівців, експертів, консультантів і підприємців.

 Аніщенко А.В.  Засновник і його фірма. Від створення ТОВ до виходу з нього. М.: Вершина, 76 с. (З "Додатків" виключені неактуальні і застарілі правові акти).  2007
 Створення товариства з обмеженою відповідальністю або входження до складу вже існуючого - один з найбільш популярних в нашій країні способів вкладення грошей. При цьому мало хто з засновників розбирається в тонкощах бухгалтерського та податкового законодавства. Саме тому вони потребують порад бухгалтера та податкового консультанта. Ця книга буде корисна як засновникам - сьогоденням і майбутнім, так і бухгалтерам товариств з обмеженою відповідальністю. Перші повинні уявляти собі, до яких фінансових наслідків може призвести те чи інше їх рішення щодо діяльності товариства, а другі - вміти відобразити це рішення в бухгалтерському та податковому обліку фірми оптимальним чином.
 Дворський М. Н., Палатченко С. Н  Технічна безпека об'єктів підприємництва, I тому  2006
 У книзі розкриваються актуальні питання побудови комплексних систем безпеки об'єктів підприємництва, робиться акцент на інженерну укрепленность будівель і споруд, технічну насиченість їх засобами безпеки та моніторингу. Інформація буде представляти інтерес як для фахівців в галузі безпеки, так і для людей непідготовлених. Книга допоможе побудувати ефективну систему захисту об'єктів в стадії проектування, та експлуатації.
 Дворський М. Н., Палатченко С. Н  Технічна безпека об'єктів підприємництва, II том  2006
 У другому томі книги "Технічна безпека об'єктів підприємництва" зроблений акцент на такі важливі аспекти безпеки як пожежна безпека об'єктів нерухомості та персоналу, організація структури режиму і охорони підприємства, інформаційна захищеність Вашого бізнесу. Представлена ??інформація дозволить краще спланувати діяльність Вашого підприємства і уникнути серйозних помилок.
 Бендлер Р., Ла Валл' Дж.  Технологія переконання. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК. - 192 с. (Серія «Магія вищої практичної психології»)  2004

 В основі книги лежить нова потужна тренінгова програма моделювання поведінки - «Persuasion Engineering» («Технологія переконання»), що об'єднує найостанніші розробки в області НЛП генія комунікації Річарда Бендлера і майстри-консультанта в області технологій продажів Джона Ла Валле. Викладений матеріал ви можете використовувати для того, щоб впливати на людей і управляти своїм бізнесом так, щоб збільшити вашу прибуток, особистий успіх і добробут. «Технологія переконання» (1) проста, (2) зрозуміла і (3) не має конкуренції в галузі продажів і ведення бізнесу!

 Кричевський Р. Л.  Якщо Ви - керівник ... Елементи психології менеджменту в повсякденній работе.М.: Дело. - 352 с.   1993

 Кілька слів про структуру і композиції роботи. Вона складається з шести глав. Перші дві з них присвячені головному чинному особі в управлінні - керівнику - і містять психологічний розбір основних його особистісних особливостей, найважливіших управлінських стилів, функціональний аналіз повсякденної роботи з людьми, а також опис засобів оптимізації менеджерської праці. 

 У двох наступних розділах мова йде про колектив. Обговорюються найважливіші його організаційні характеристики, описується ряд соціально-психологічних феноменів структурного та динамічного плану, пов'язаних з прийняттям рішень, службовими та психологічними взаємовідносинами людей, ефективністю функціонування. Знання їх є істотною умовою успішності управлінської діяльності, сприяє набуттю керівником психологічної компетентності. 

 Нарешті, в заключних розділах книги основну увагу приділено особистості працівника (рядового виконавця і керівника) у соціальній організації, включаючи й такі непрості для розгляду питання, як протистояння організаційного та життєвому стресу, підтримання мотивації до праці і життя в цілому і т. п. Вміщені в цій частині матеріали суттєво доповнюють відомості про особу керівника, приводившиеся в початкових розділах книги. 

 Інькова Н. А.  Сучасні інтернет-технології в комерційній діяльності: навч. посібник / Н. А. Кнькова. Москва: І здательсгно «Омеїа-Л». - 188 с - (Бібліотека вищої школи).  2007
 Навчальний посібник знайомить з характерними особливостями сучасного бізнес-простору, заснованого на мережах, і можливостями єдиної інформаційної бізнес-середовища. Розкривається тісний взаємозв'язок ступеня впровадження і використання передових інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності комерційної фірми з се поведінкою на ринку. Для студентів економічних вузів, а також всіх тих, хто бажає ознайомитися з особливостями інтернет-технологій у комерційній діяльності.
 Давиденко Д.Л.  ЯК УНИКНУТИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ. ПОСЕРЕДНИЦТВО В БІЗНЕС-КОНФЛІКТАХ  2006
 Посередництво (медіація)? надзвичайно перспективний спосіб врегулювання конфліктів, відомий у всьому світі. Це «висока технологія» може і повинна бути поставлена ??на службу російських учасників ділового обороту. Це видання дає уявлення про посередництво у конфліктах і ділових переговорах, допомагає зробити будь-яку організацію більш конфліктоустойчівость, зберегти і зміцнити її становище на ринку, уникнути корпоративних воєн.
 Смирнов Г.Н.  Етика бізнесу, ділових і суспільних відносин. - М.: Изд-во УРАО,. -136 С.  2001

 Історія етикету та його види. 2.

 Етика ділових відносин. Етикет в діловій кар'єрі. 3.

 Соціально-психологічні закономірності в діловому спілкуванні. Феномен лідерства. 4.

 Взаємини на роботі. Конфлікти та способи їх розв'язання. 5.

 Пошук партнера. Перший контакт. Ділова бесіда. 6.

 Переговори - наука і мистецтво в бізнесі. Тактика ведення переговорів. 7.

 Офіційні прийоми. 8.

 Сучасний стан російської ділового і громадського життя.