Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМенеджмент організації
ЗМІСТ:
Г.А. Васильєв, Є.М. Дєєва. Управлінське консультування: Учеб. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю (Менеджмент організації). - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 255 с. - (Серія «Професійний підручник: Менеджмент»),, 2004
У навчальному посібнику дані основи управлінського консультування: характер і мета управлінського консультування, класифікація консультаційних послуг, етапи процесу консультування, ділові ігри, маркетинг і якість консультаційних послуг. Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації», а також практиків-консультантів.
ВСТУП
ХАРАКТЕР І МЕТА УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Розвиток сфери управлінського консультування Історичний екскурс
Сучасний стан консалтингу
Сутність і види управлінського консультування
Причини звернення клієнта до консультанта
Основні типи консультаційних організацій
1.5. Класифікація і модель професійної компетенції консультанта
Глава 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Міжнародна класифікація консультаційних послуг
Вітчизняна класифікація консультаційних послуг
Глава 3. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ КОНСУЛЬТУВАННЯ
3.1 Підготовка до консультування
Діагноз проблеми клієнта
Планування дій
Впровадження змін
Завершення консультаційних послуг;
Глава 4. Партнерські відносини «КЛІЄНТ - КОНСУЛЬТАНТ»
Фактори, що впливають на відносини «клієнт - консультант»
Особливості комунікаційних процесів в консультант-клієнтних відносинах
4.3. Етичні проблеми управлінського консультування
Глава 5. ДІЛОВІ ІГРИ В управлінського консультування
Характеристики ділових ігор та їх місце в управлінському консультуванні
Базові архітектури ділових і ііх розподіл по процедурам управлінського консультування
Організаційно-діяльні ігри в управлінському консультуванні
Глава 6. МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Роль маркетологів у залученні замовлень
Маркетинг і організація продажів консультаційних послуг
Специфіка товару - консультаційна послуга
Особливості ціноутворення на ринку консультаційних послуг
Розробка стратегій підприємства
Структура консультують організацій
Глава 7. ЯКІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ
Особливості якості консультаційної послуги
Оцінка якості консультаційної послуги
Оцінка людського фактора
Оцінка ефективності управлінського консультування
Інноваційні процеси та управлінське консультування Роль КК у забезпеченні інноваційного процесу
ПРАКТИКУМ
ГЛОСАРІЙ
Менеджмент організації:
  1. Мазілкіна Є.І., Панічкіна Г.Г.. Управління конкурентоспроможністю - 2009 рік
  2. К. Голоктеев І. Матвєєв. Управління виробництвом: інструменти, які працюють. - СПб.: Питер,. - 251 с.: Ил. - (Серія «Практика менеджменту») - 2008 рік
  3. Луцький С.Я. Корпоративне управління технічним переозброєнням фірм: Учеб. посібник / С.Я. Луцький, А.Я. Ландсман; Під ред. А.Г. Поршнева.-М.: Вища. шк. - 319 с. - 2003