Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментУправління якістю товару
ЗМІСТ:
Харрінгтон Д.. Управління якістю в американських корпораціях / Зменш. пер. з англ. / Авт. вступ. ст. і науч. ред. Л. А. Конарєва. - М.: Економіка. - 272 с. -, 1990
У книзі узагальнюється досвід найбільших американських компаній щодо поліпшення якості продукції та підвищення ефективності виробництва. Детально вивчаються технічні дії та організаційні маневри, які виявилися найбільш успішними. Розглядаються причини невдач окремих заході Даються конкретні рекомендації з розробки та здійснення програм контролю та управління якістю на підприємствах різного типу. Для господарських керівників, працівників підприємств та об'єднань, планових органів, фахівців з управління.
Гасити пожежу або піднімати сірники з підлоги?
Передмова
Передмова автора
Глава 1 Навіщо вдосконалюватися?
Введення
Якість - всесвітнє поле конкуренції 80-х років
Глава 2 Процес поліпшення роботи
Введення
Десять основних напрямків діяльності
Чи є процес результативним?
Глава Діяльність керівництва вищої ланки
Введення
Директиви та основні принципи діяльності фірми
4 Керівний рада з поліпшення роботи
Перше засідання керівного складу фірми
Адміністративна група щодо поліпшення роботи
Встановлення семи основних правил поліпшення роботи для досягнення досконалості
Розробка і здійснення програми навчання в рамках процесу поліпшення роботи
Розробка і реалізація планів морального і матеріального стимулювання
Глава 5 Участь керівництва
Введення
Навчання якості керівників першого рівня (лінійних керівників)
Посадові інструкції та підготовка кадрів
Перелік контрольних питань для проведення самооцінки на рівні підрозділу
Глава VI Колективне участь
Колективне участь робітників і службовців в управлінні
Основні правила організації засідань групи
Гуртки якості
Передумови усунення проблем
Глава 7Індівідуальная діяльність
Повага до людини
Планування робіт
Процедура планування кар'єри
Удосконалення системи управління
Управління процесами
Атестація процесу
Етап безперервного вдосконалення
9Прівлеченіе постачальників до процесу поліпшення роботи фірми
Введення
Оцінка проекту
Системи управління виробничим процесом
заохочувальних контрактів
Обстеження постачальника
Первісна атестація постачальника
Звіти про якість продукції постачальника
Глава 11 Забезпечення якості функціонування систем управління
Нова організація забезпечення якості
Довгострокові цілі і поточні плани підвищення якості
Цикл планування
Глава 12Прізнаніе заслуг
Введення
Виключні результати діяльності 1.
Особисте визнання з боку начальства
Додаток
Звітність і використання результатів вимірювань
Причинно-наслідкові діаграми
Управління якістю товару:
  1. Трофимов А.В.. Аудит якості: навчальний посібник / А.В. Трофімов. - Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 96 с. - 100 прим. - 2009 рік
  2. Таунсенл П., Гебхардт Дж.. Якість робить гроші. Як залучити персонал в процес забезпечення якості / Пер. з англ. АЛ. Раскіна - М.: РІА «Стандарти та якість». - 160 с. - 2009 рік
  3. Шевчук Д.А. . Управління якістю. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ. - 216 с. - 2008 рік
  4. Аристов О.В. . Управління якістю: Учеб. посібник для вузів. -М: ИНФРА-М. - 240 с. - (Вища освіта). - 2006
  5. АДЛЕР Ю.П., Щепетова С.Є. Система економіки якості - 2006
  6. B. Я. Белобрагін, В. А. Самородов, Б. І. Герасимов, А. В. Трофимов, C. А. Пахомова, О. С. Пономарьова. Управління якістю продукції. РІА «Стандарти та якість» - 2005 р.
  7. В.М. Мішин. Управління якістю: Підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації» - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с - 2005
  8. В. В. Єфімов. Статистичні методи в управлінні якістю. Навчальний посібник.-Ульяновськ: УлГТУ. - 134 с. - 2003
  9. М. В. Самсонова, В. В. Єфімов. Технологія та методи колективного рішення проблем. /: Навчальний посібник. Ульяновск: УлГТУ. - 152 с. - 2003
  10. Б. Робертсон. Лекції про аудит якості: Пер. з англ. / Під загальною ред. Ю.П. Адлера. Вид. 2-е, испр. - М.: редакційних-інформаційне агентство "Стандарти та якість". - 264 с - 2000
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина