Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМенеджмент організації
ЗМІСТ:
Мазілкіна Є.І., Панічкіна Г.Г.. Управління конкурентоспроможністю, 2009

У посібнику викладаються теоретичні підходи до управління конкурентоспроможністю, визначається значення національної доктрини і роль конкурентних переваг у формуванні конкурентоспроможності, розкриваються специфічні особливості ринкових структур і поведінку організації в залежності від типу ринку, розглядаються стратегії сегментації та позиціонування, аналізуються особливості використання маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможності предпріятія.Пособіе призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг», «Менеджмент організації», а також, практиків, які цікавляться проблемами конкуренції.

Передмова
Введення
Розділ I. Теоретичні основи конкурентоспроможності
Глава 1. Роль конкуренції в розвитку ринкової економіки
1.1. Конкуренція: поняття і види
1.2 Наукові підходи до управління конкурентоспроможністю
1.3 Еволюція концепцій конкурентних переваг
1.4. Стадії формування конкурентних переваг
Глава 2. ієрархічна структура конкурентоспроможності
2.1. Конкурентоспроможність як показник розвитку економічної системи
2.2. Національна конкурентоспроможність
2.3. Конкурентоспроможність регіону
2.4. Конкурентоспроможність галузі
2.5. Конкурентоспроможність організації
2.6. Конкурентоспроможність товару
Глава 3. Формування і функціонування ринку
3.1. Ринок як зовнішнє середовище організації
3.2. Продуктові та географічні межі ринку
3.3. Конкурентні сили ринку
3.4. Типологія вхідних бар'єрів
3.5. Інфраструктура товарного ринку
Глава 4. Конкурентні ринки та їх структура
4.1. Монополія
4.2. Олігополія
4.3. Монополістична конкуренція
4.4. Досконала конкуренція
Глава 5. Конкурентна стратегія
5.1. Стратегічні конкурентні переваги
5.2 Стратегічний вибір на конкурентних ринках
5.3. Конкурентна розвідка і методика аналізу конкурента
5.4. Види конкурентних стратегій
Глава 6. Формування конкурентного середовища в регіоні
6.1. Конкурентне середовище регіону
6.2. Основні напрямки антимонопольної політики
6.3. Роль регіонального маркетингу в системі ринкових перетворень
6.4. Система забезпечення конкурентоспроможності регіону
Розділ II. Інструменти управління конкурентоспроможністю
Глава 7. Маркетингові дослідження
7.1. Сутність маркетингових досліджень
7.2. Процес маркетингових досліджень
7.3. Класифікація маркетингових досліджень
7.4. Методи збору маркетингової інформації
Глава 8. Сегментація ринку і позиціонування
8.1. Сегментація, її переваги і принципи
8.2. Змінні сегментації
8.3. Сегментація споживачів в умовах конкурентних ринків
8.4. Методи сегментації ринку і вибір сегмента ринку
8.5. Вимір і прогнозування попиту
Глава 9. Управління товарним асортиментом
9.1. Визначення товару
9.2 Основні види класифікації товарів
9.3. Розробка нових товарів
Глава 10. Управління ціноутворенням
10.1. Сутність ціни та її функції
10.2. Процес встановлення ціни
10.4. Види цін
Глава 11. Управління просуванням товару
11.1. Сутність просування
11.2. Характеристика реклами
11.3. Стимулювання збуту і його форми
11.4. Зв'язки з громадськістю
11.5. Прямий маркетинг
Глава 12. Управління розподілом товару
12.1. Роль розподілу та планування продажів
12.2. Формування каналів розподілу
12.3. Учасники каналів розподілу
12.4. Особливості роздрібної торгівлі
12.5. Оптова торгівля і її значення
Розділ III. Практикум
Глава 1. Роль конкуренції в розвитку ринкової економіки
Конкретна ситуація 1 У ПОШУКАХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗА КОРДОНОМ:
Конкретна ситуація 2 РОСІЙСЬКІ КОНКУРЕНТИ «McDonald's»
Глава 2.
Ієрархічна структура конкурентоспроможності
Конкретна ситуація 3 НОВІ ГАЛУЗІ ФІРМИ «ІНТЕЛЕКТ»
Конкретна ситуація 4 перевернутої піраміди або ПЕРЕХІД ВІД РОБОТИ НА СКЛАД , ДО РОБОТИ В ЛАД І ВІД ОКЛАДУ ДО ВКЛАДУ
Конкретна ситуація 5 ФОТОАПАРАТИ і приціл
Глава 3.
Формування і функціонування ринку
Конкретна ситуація 6 ТОВ «РОСІЙСЬКІ КОВБАСИ»
Глава 4.
Конкурентні ринки та їх структура
Конкретна ситуація 7 КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ТЕЛЕВІЗОРІВ
Глава 5.
Конкурентна стратегія
Конкретна ситуація 8 САРАТОВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
Конкретна ситуація 9 «МОЛОЧНІ РІКИ» Лианозовский молочний КОМБІНАТУ
Конкретна ситуація 10 ДВИГУНИ КОНКУРЕНЦІЇ
Глава 7.
Маркетингові дослідження
Конкретна ситуація 11 ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ зубна паста
Конкретна ситуація 12 токійського Діснейленда
Конкретна ситуація 13 «ІНТЕР'ЄР-1»
ДОДАТОК
Глава 8.
Сегментація ринку і позиціонування
Конкретна ситуація 14 «ELECTROLUX
Конкретна ситуація 15 РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Конкретна ситуація 16 повчальних історій РОЗВИТКУ ОДНІЄЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ
Глава 9.
Управління товарним асортиментом
Конкретна ситуація 17 НА БАТЬКІВЩИНІ ДЖИНСІВ ЇХ СКОРО БУДУТЬ ЦІНУВАТИ ЩЕ І ЗА АРОМАТ
Конкретна ситуація 18 РОЗРОБКА НОВОГО ТОВАРУ
Глава 10.
Управління ціноутворенням
Конкретна ситуація 19 ШОКОЛАДНИЙ СЮРПРИЗ
Конкретна ситуація 20 торгуючи окіст
Глава 11 .
Управління просуванням товару
Конкретна ситуація 21 МАРКЕТИНГ, пов'язаних з благодійною: УСПІХ на чужій біді
Конкретна ситуація 22 агресивні продажі: ЯК «ORACLE» ПІДВІВ ЇЇ ВЛАСНИЙ УСПІХ
Конкретна ситуація 23 COCA-COLA: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
Конкретна ситуація 24 НАША ФІРМА У РЕКЛАМІ НЕ ПОТРЕБУЄ! (Організація комунікаційної діяльності в великої російської корпорації)
Глава 12.
Управління розподілом товару
Конкретна ситуація 25 ЩО РОБИТИ З ВЕЛИКИМ МАГАЗИНОМ
Глосарій
Список використовуваних скорочень і абревіатур
Бібліографічний список
Додаток 1
Примітки 1
Менеджмент організації:
  1. К. Голоктеев І. Матвєєв. Управління виробництвом: інструменти, які працюють. - СПб.: Питер,. - 251 с.: Ил. - (Серія «Практика менеджменту») - 2008 рік
  2. Г.А. Васильєв, Є.М. Дєєва. Управлінське консультування: Учеб. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю (Менеджмент організації). - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 255 с. - (Серія «Професійний підручник: Менеджмент»), - 2004
  3. Луцький С.Я. Корпоративне управління технічним переозброєнням фірм: Учеб. посібник / С.Я. Луцький, А.Я. Ландсман; Під ред. А.Г. Поршнева.-М.: Вища. шк. - 319 с. - 2003