Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментОснови маркетингу
ЗМІСТ:
Т.А. Бурцева, В.С. Сизов, О.А. Цень. Управління маркетингом: Навчальний посібник. - 271 с., 2005

Навчальний посібник має на меті дати студентам економічних спеціальностей необхідні знання в галузі управління маркетингом на підприємстві. Воно включає теоретичний матеріал з організації управління маркетингом на підприємстві, за технологією розробки стратегічного плану маркетингу та організації контролю маркетингової діяльності підприємства. Також у навчальному посібнику представлений розбір конкретних виробничих ситуацій і вирішення завдань у функціональних областях маркетингу. Аналізуються тенденції розвитку маркетингу, і робиться спроба «заглянути» у майбутнє маркетингових технологій.

Глава 1. Управління маркетингом на підприємстві
1.1. Маркетинговий підхід у діяльності фірми
1.2 Методологічні основи управління маркетингом на підприємстві
1.3. Інформаційне забезпечення управління маркетингом
1.4 Система управління конкурентоспроможністю продукції
Глава 2. Стратегічне планування маркетингу
2.1. Стратегічний та операційний маркетинг
2.2 Зміст процесу стратегічного планування маркетингу
2.3. Сегментування ринку
2.4. Аналіз привабливості ринку
2.5. Аналіз конкурентоспроможності підприємства
2.6. Аналіз господарського портфеля підприємства
2.7. Вибір та формулювання стратегії маркетингу
2.8. Розробка комплексу маркетингу
Товарна стратегія підприємства
Цінова стратегія підприємства
Збутова стратегія підприємства
Комунікативні стратегії
2.9 Зміст стратегічного плану маркетингу
Глава 3. Організація і контроль маркетингу на підприємстві
3.1 Організація маркетингу на підприємстві
3.2 Контроль і маркетинговий аналіз діяльності підприємства
Резюме до 3 чолі
Глава 4. Маркетингові комунікації в системі управління маркетингом
4.1. Перспективи розширеного розуміння маркетингових комунікацій
4.2. Стратегічне значення управління брендами в сучасних умовах
4.3. Поняття неоекономіки та її роль стосовно маркетингу
Зміна ролі дистрибуції
«бутикові» виробництво
Роль освіти в ситуації нової економіки
Стратегічні завдання нової економіки
4.4. Маркетингові комунікації завтрашнього дня
Резюме до 4 чолі
Словник термінів
Додаток 1.
Додаток 2. Варіанти запитальників для збору маркетингової інформації
Додаток 3.
Додаток 4 Віце-президент з маркетингу
Додаток 5 ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
Додаток 6 ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
Додаток 7 ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
Додаток 8
Додаток 9 Двомірна матриця управління маркетингом «процеси - функції управління»
Додаток 10
Додаток 11
Додаток 12
Додаток 13
Додаток 14
Основи маркетингу:
  1. Єгорова М. М., Логінова Є. Ю., Швайко І.Г.. Маркетинг. Конспект лекцій. 160стор. - 2008 рік
  2. Н.Я. Колюжновая, А.Я. Якобсона. Маркетинг: загальний курс: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за напрямом 521600 «Економіка». - М: Изд-во Омега-Л. - 476 с. - (Вища економічна освіта) - 2006
  3. Мхітарян С.В.. Галузевий маркетинг / Мхітарян С.В. - М. Ексмо. - 368 с. - (Вища економічна освіта). - 2006 рік
  4. А.П. Панкрухин. Маркетинг: Учеб. для студентів Гільдія маркетологів. - 3-е вид. - М.: Омега-Л. - 656 с. - 2005 р.
  5. Н.К.Моісеева, М.В.Конишева. Управління маркетингом: теорія, практика, інформаційні технології: Учеб. посібник. -М.: Фінанси і статистика. - 304 с: ил. - 2005 р.
  6. Бєляєв В.І.. Маркетинг: основи теорії та практики. М.: Кнорус, 2005. - 672 с. - 2005 р.
  7. ЦАХАЛ Р. К., Муртузаліева Т. В., Алієв С. А.. Основи маркетингу. - М.: Видавництво «Іспит». - 2005 р.
  8. І. Л. Акуліч. Маркетинг: - Підручник. - 2-е вид., Пе-рераб. і доп. - Мн.: Виш. шк., - 447 с. - 2002 рік
  9. І.А.Тогунов. Маркетинг: філософія моделювання. - Володимир. - 172 с. - 1999 рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина