трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Підручники по бізнесу → 
Інвестування → 
« Попередня Наступна »

Управління портфелем.

Для того щоб інвестиційний портфель приносив необхідну прибутковість, їм треба управляти. Під управлінням інвестиційним портфелем розуміється сукупність методів, які забезпечують: -

збереження спочатку вкладених коштів; -

досягнення максимального можливого рівня прибутковості; -

зниження рівня ризику.

Зазвичай виділяють два способи управління: активне і пасивне управління.

Активне управління - це таке управління, яке пов'язане з постійним відстеженням ринку цінних паперів, придбанням найбільш ефективних цінних паперів і максимально швидким позбавленням від низькодохідних цінних паперів. Такий вид припускає досить швидка зміна складу інвестиційного портфеля.

При цьому широко використовується моніторинг, який допомагає швидко реагувати на короткострокові зміни на ринку цінних паперів і виявляти привабливі цінні папери для інвестування. Моніторинг активного управління передбачає: -

відбір цінних паперів (купівля високоприбуткових і продаж низькодохідних цінних паперів); -

визначення дохідності та ризику нового портфеля з урахуванням ротації цінних паперів; -

порівняння ефективності раніше сформованого і формованого портфелів; -

реструктуризація портфеля, оновлення його складу.

Активний моніторинг - це безперервний процес спостереження за курсами акцій, аналіз поточної ситуації і прогнозування майбутніх котирувань.

Активне управління характерно для досвідчених інвесторів, інвестиційних менеджерів високої кваліфікації; воно вимагає хорошого знання ринку цінних паперів, вміння швидко орієнтуватися при змінах кон'юнктури ринку.

Пасивне управління - це таке управління інвестиційним портфелем, яке призводить до формування диверсифікованого портфеля та збереженню його протягом тривалого часу.

Моніторинг пасивного управління передбачає: -

визначення мінімального рівня прибутковості; -

відбір цінних паперів та формування добре диверсифікованого портфеля; -

формування оптимального портфеля; -

оновлення портфеля при зниженні його прибутковості нижче мінімального рівня.

Активний і пасивний способи управління можна представити наступною схемою.

Схема 3. Активний і пасивний спосіб управління.

Як уже підкреслювалося, основна мета, яку переслідують інвестори, полягає у збереженні та прирості вкладених інвестиційних коштів при допустимому ризику.

Пряма залежність прибутковості цінних паперів від ризику дозволяє використовувати різні математичні та статистичні методи для підвищення ефективності вкладеного капіталу.

Ризик інвестицій можна знизити шляхом диверсифікації, тобто шляхом розподілу вкладень між різними активами фондового ринку. 2.3

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина