Головна
ГоловнаПідручники по бізнесуБізнес-планування
ЗМІСТ:
В. Д.Маркова. Внутріфірмове планування (конспект лекцій), 2010
Методична частина. Основні поняття і посилки внутрішньофірмового планування. Методичні питання планування. Часовий горизонт планування. Стратегічні, тактичні й оперативні плани. Стратегічне планування. Річне планування. Оперативне планування (виробнича логістика). Функціональне планування. План маркетингу як основа внутрішньофірмового планування. Бізнес-план як інструмент інвестиційного планування. Фінансове планування (бюджетування). Організаційне забезпечення планування.
Частина I. Методична частина
Тема 1. Основні поняття і посилки внутрішньофірмового планування
Тема 2. Методичні питання планування.
Принципи планування
Підходи до планування (філософія планування)
Рівні планування
Класифікація планів ( вимірювачі планів)
Процес планування
Частина II. Часовий горизонт планування
Тема 3. Стратегічні, тактичні й оперативні плани
Види планів
Характеристики планів
Тема 4. Стратегічне планування
Основні поняття
Стратегічний аналіз і стратегічні альтернативи
Стратегічний план фірми
Тема 5 . Річне планування
Завдання асортиментного планування
Формування продуктової програми
Річний (тактичний) план фірми
Тема 6. Оперативне планування (виробнича логістика)
Типи виробництв і специфіка завдань оперативного планування
Основні календарно-планові нормативи
Системи оперативно-календарного планування
Частина III. Функціональне планування
Тема 7. План маркетингу як основа внутрішньофірмового планування
Маркетинговий підхід до планування
Структура і основні форми плану маркетингу
Етапи розробки маркетингового плану
Тема 8. Бізнес-план як інструмент інвестиційного планування
Призначення бізнес-плану, його місце в системі планування
Структура бізнес-плану. Характеристика основних розділів Типова структура бізнес-плану
Тема 9. Фінансове планування (бюджетування)
Бюджетування як технологія планування та управління
Частина IV. Організаційне забезпечення планування
Тема 10. Організація внутрішньофірмового планування
Підходи до організації внутрішньофірмового планування
Органи планування на фірмі
Бізнес-планування:
  1. Невідомо. Курсова робота - Планування та прогнозування в умовах ринку - 2012 рік
  2. Б.Н. Кузик, В.І. Кушлин, Ю.В. Яковець. Прогнозування, стратегічне планування та національне програмування: Підручник. - Москва: Економіка. - 604 с. - 2011 рік
  3. А.І. Попов. Бізнес-план інноваційного проекту. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 2009 рік
  4. Пітер Дж. Патсула. Бізнес-план за 30 днів. Покрокове керівництво по успішному бізнес-планування і початку власної справи. Ексмо; Москва - 2008 рік
  5. Орлова О.Р.. Бізнес-план - основні проблеми і помилки, які виникають при його написанні - 2005 р.
  6. Ушаков І. І.. Бізнес-план. - СПб.: Пітер. - 223 с.: Ил. - (Серія «Практика менеджменту») - 2005 р.
  7. Попов В.М., Ляпунов С.І., Звєрєв А.А., Млодік С.Г.. Збірник бізнес-планів: З рекомендаціями і коментарями: Навчально-методичний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Попова і д-ра екон. наук С.І. Ляпунова. - 5-е вид., Перераб. - М.: КНОРУС. - 336 с. - 2004