ГоловнаПідручники по бізнесуПідприємництво
ЗМІСТ:
Асаул, А. Н, Е.А. Володимирський, Д.А. Гордєєв, Є.Г. Гужва, А.А. Петров. Закономірності та тенденції розвитку сучасного підприємництва - СПб: АНО ІПЕВ. - 280 с., 2008

У книзі узагальнено наукові уявлення про спрямованість розвитку вітчизняного підприємництва, як особливої ??форми господарської діяльності. Значну увагу приділено організації підприємницьких мереж - особливій формі межфирменного взаємодії суб'єктів підприємництва. Викладено принципи і методи оцінки ефективності підприємницької діяльності, представлені підходи до побудови оціночних систем результатів діяльності підприємницьких структур Особливе місце займають основні напрямки підприємницької діяльності.

Для науковців та викладачів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами підприємництва, аспірантів, слухачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також отримання другої вищої освіти.

ВСТУП
Розвиток підприємництва в російській економіці
Г енезіс підприємництва
Підприємництво - особлива форма господарської діяльності
Формування і розвиток сприятливого підприємницького середовища
1.5. Постановка підприємницьких цілей
Теоретичні основи формування мережевих об'єднань
Особливості та проблеми створення та розвитку підприємницьких мереж у будівництві.
Кластери - мережеві територіальні об'єднання
Інноваційні підприємницькі мережі: технологічні парки, поліси.
Регіональні мережі: бізнес-центри, бізнес-інкубатори
Принципи та методи оцінки ефективності підприємницької діяльності
Проблеми комплексної оцінки результатів функціонування та розвитку суб'єктів підприємницької деятельності103
Концептуальні передумови для створення оціночної системи поточного стану і динаміки розвитку суб'єктів підприємництва в регіональному ІБК
Особливості методичного підходу до побудови оціночних систем результатів діяльності підприємницьких структур118
Оцінка зовнішньої ефективності суб'єктів підприємництва в регіоні
Економічна безпека
Ворожі злиття і поглинання
Протистояння рейдерству (загарбницької політики)
Інформаційна безпека
Захист інформаційних ресурсів та підвищення інформаційної безпеки
Підприємництво:
  1. Єгор Шестеренкін. Малий бізнес з нуля. Досить мріяти, пора діяти! - 2011 рік
  2. Переверзєв М.П., ??Луньова А.М.. Основи підприємництва: Підручник - М.: ИНФРА-М. - 176 с. - (Вища освіта). - 2009 рік
  3. Толмачов І. А.. Всі про мале підприємництво. - М.: ГроссМедіаФерлаг: РОСБУХ. - 408 с. - (Малий бізнес). - 2009 рік
  4. С.А. Бочаров, А.А. Іванов, С.Я. Олейников. ОСНОВИ БІЗНЕСУ: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ - 2008 рік
  5. С.Ю. Ягудін. Ю. венчурне підприємництво. ФРАНЧАЙЗИНГ: Навчально-методичний комплекс - М.: Изд. центр ЕАОІ. . - 272 с. - 2008 рік
  6. В.М. Попов, Ляпунов С.І.. Аналіз фінансових рішень у бізнесі: навчальний посібник М.: Кнорус. - 240 с. - 2007
  7. Аніщенко А.В.. Засновник і його фірма. Від створення ТОВ до виходу з нього. М.: Вершина, 76 с. (З "Додатків" виключені неактуальні і застарілі правові акти). - 2007
  8. Дворський М. Н., Палатченко С. Н. Технічна безпека об'єктів підприємництва, I том - 2006
  9. Дворський М. Н., Палатченко З . Н. Технічна безпека об'єктів підприємництва, II том - 2006
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина