Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМаркетинг в бізнесі → 
« Попередня Наступна »
А.В. Коротков, І.М. Синяев. Управління маркетингом: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061500 «Маркетинг» - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 463 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Ланки торгівлі та параметри каналу

У торгівлі прийнято виділяти дві ланки торгівлі - оптове і роздрібне. У непрямому каналі товар проходить хоча б одне з них або навіть обидва. Функція роздрібної торгівлі - завершення процесу руху товарів в задоволенні попиту споживачів. Функції оптової торгівлі:

1) зниження коливання завантаження виробничих потужностей, оскільки вона часто дає замовлення промисловості заздалегідь;

2) забезпечення прискорення оплати виробнику;

3) розвантаження складів виробника.

Канали розподілу розрізняються за кількістю складових рівнів. Рівень каналу - це будь-який посередник, який виконує дії з наближення продукції до кінцевого покупця і переходу права власності на неї. Для характеристики каналу застосовуються параметри довжини і ширини каналу.

Довжина каналу (протяжність) - число наявних у ньому проміжних рівнів (рис. 5.1).

На практиці канал може мати і розгалужений вид, тоді товар проходить по кожному з декількох можливих шляхів, кожен з яких має свою довжину.

Для характеристики найпростіших разветвлен

Глава 5. Управління рухом товарів

133

них каналів вводиться поняття ширини каналу - числа паралельних шляхів на окремому рівні каналу - на рівні оптового або на рівні роздрібного ланки торгівлі.

Довжина каналу

Рис. 5.1. Різновиди каналу

У термінах довжини каналу прямий канал - це канал нульового рівня. Канал нульового рівня складається з виробника, який напряму реалізує товар споживачам. Відомі три основних способи прямого продажу:

- торгівля через що належать виробнику магазини і торгові точки;

- посилкової торгівля;

- торгівля рознос.

Однорівневий канал складається з одного посередника. На споживчих ринках це, як правило, роздрібний торговець. Дворівневий канал включає в себе двох посередників. На споживчих ринках до таких посередників зазвичай ставляться оптові та роздрібні торговці, а на ринках товарів промислового призначення ними можуть бути промислові дистриб'ютори.

На шляху від виробника до кінцевого споживача товар може пройти більше двох рівнів за рахунок того, що в результаті неодноразової перепродажу оптову ланку проходиться кілька разів (на декількох рівнях). Трирівневий канал включає в себе трьох посередників. Наприклад, між оптовим і роздрібним торговцями зазвичай стоїть дрібний оптовик. Функції дрібних оптовиків полягають в тому, що вони купують товари у великих оптових торговців і потім перепродують їх невеликим підприємствам у сфері роздрібної торгівлі. Канали з великою кількістю рівнів зустрічаються досить рідко.

134

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина